Koepelproject Arbeidsmarkt Noord

logo
Zoeken

Koepelproject Arbeidsmarkt Noord

Binnen het koepelproject slaan diverse partners in het Noorden de handen ineen, om één gezamenlijke grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt te creëren. Het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord valt weliswaar niet onder Eemsdelta\EZ, maar gezien de raakvlakken en het belang van het project, willen we u hierover wel op deze plek informeren.

Door als één regio samen op te trekken en langdurig samen te werken, is de regio als geheel beter in staat te reageren op kansen en (economische) ontwikkelingen in de grensstreek. Inwoners kunnen de kansen aan weerszijde van de grens om te wonen, werken, studeren en te ondernemen, benutten zonder dat de grens hierbij een belemmering vormt. Hierdoor is de regio aantrekkelijk om te vestigen en blijven kennis en vakkrachten beschikbaar in de regio. 

Het koepelproject richt zich daarbij expliciet niet alleen op partners in de Kreise en gemeenten met directe grensligging en de gebruikelijke stroom grenspendelaars, maar ook op alle partners op het gebied van werk en onderwijs in Noord-Nederland en de regio Weser-Ems.

De activiteiten in het koepelproject worden binnen vijf thema’s gestructureerd:

 1. Vraag naar arbeidskrachten van werkgevers
  • Grensoverschrijdend monitoren van de sociaaleconomische regio
  • Werkgeverservice
  • Aanvullende bijscholing
  • Stimuleren van economische samenwerking in de grensregio
 2. Aanbod van personeel / werkloosheid
  • Grensoverschrijdend reageren op veranderingen
 3. Mobiliteit van werknemers
  • Grensinformatiepunt
  • Ontwikkelen van een Quick Scan-tool
  • Bevordering van mobiliteit
 4. Ontwikkeling grensoverschrijdende onderwijsmarkt
  • Informatie over opleidingsmogelijkheden in het buurland
  • Grensoverschrijdende stages
  • Kennisportaal
  • Taal- en cultuurcursussen
  • Tweetalig grensgebied
 5. Netwerk, uitwisseling van kennis en communicatie
  • Projectcoördinatie
  • Communicatie en PR

Structuur van het koepelproject

Binnen het koepelproject zal worden beoordeeld of initiatieven een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt en of gewerkt wordt aan alle geplande onderwerpgebieden.

Door structurele samenwerking wordt de kennis van de partners op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarkt uit diverse initiatieven verzameld alsmede informatie en materiaal ook uit andere en recente projecten toegankelijk gemaakt voor alle betrokkenen.

De regionale arbeids- en onderwijsmarktpartners zijn verantwoordelijk voor de vormgeving en realisatie van deelprojecten binnen het koepelproject.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring