Column 2012 'Banenmotor in de startblokken'

logo
Zoeken

Column 2012 'Banenmotor in de startblokken'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Banenmotor in de startblokken' uit 2012.

Harrie Hoek, hoofd bureau Eemsdelta\EZBanenmotor in de startblokken

De industrie staat in West-Europa en Noord-Amerika al decennia zwaar onder druk. Complete bedrijfstakken zijn sinds het begin van de zeventiger jaren overgeheveld naar lage lonen landen en het eind lijkt helaas nog niet in zicht. Sommige economen konden zich daar niet zo druk over maken en hadden het steeds over het toegroeien naar een kennis- en diensteneconomie. Geen vies en zwaar werk meer en allemaal een leuk baantje op kantoor. Meer en meer wordt echter duidelijk dat de teloorgang van grote delen van onze industrie veel meer impact heeft op onze westerse economieën dan we eerst wilden doen geloven. Er is blijkbaar een crisis voor nodig om mensen met beide benen terug op de grond te krijgen. Als het bedrijfsleven geen geld in het laatje brengt kan de overheid geen mooie dingen voor de mensen doen.

In de Eemsdelta hebben we naast de landbouw gelukkig ook een sterke industriële traditie. Het chemiepark in Delfzijl staat al jaren garant voor gemiddeld 15% van onze nationale chemieproductie. Als kapitaalsintensieve basisindustrie is de chemie minder gevoelig voor ontmanteling en verhuizing naar lage lonen landen, omdat de factor arbeid niet de overheersende kostenfactor is binnen de chemiesector. De hoge investeringen maken verplaatsing van activiteiten zeer kostbaar. Onze zoutchemie is in ketens georganiseerd waarbij de bedrijven een sterke onderlinge vervlechting hebben. Je kunt daarom niet zo maar de boel inpakken en vertrekken naar een andere locatie.

De werkgelegenheid in Nederland is ondanks de magere bedrijfsresultaten over de hele linie de afgelopen jaren redelijk op niveau gebleven. Het lijkt nu alsof alle remmen los zijn. Steeds meer Nederlandse bedrijven leggen het loodje als gevolg van de economische crisis en vooral in de bouwsector regent het faillissementen. Grote bedrijven maken zich op voor forse saneringen in hun personeelsbestand.

In de Eemsdelta blijven we op dit punt redelijk buiten schot. De toename van de werkloosheid in onze regio is gemiddeld het afgelopen jaar lager dan in de rest van Nederland. Mijn conclusie is dat de miljardeninvesteringen in de energiesector onze regio zonder noemenswaardige problemen door de crisis heen hebben geloodst. In feite is onze economische structuur de afgelopen vijf jaar veel sterker geworden. Naast de landbouw en chemie hebben we door de komst van de grote energiebedrijven nu een derde stevige pijler onder onze regionale economie. Ze hebben samen met de bouwsector een aandeel van 33% van de werkgelegenheid in de Eemsdelta, bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat percentage zal naar verwachting nog met een aantal procenten toenemen wanneer de beide energiecentrales operationeel zijn.

Uiteraard zijn er in onze regio ook bedrijven die het zwaar hebben. Onlangs werden we opgeschrikt door het feit dat Dow Chemical één van de twee vestigingen in Delfzijl gaat sluiten, wat een verlies van 43 arbeidsplaatsen betekent. Gezien de verwachte vraag naar gekwalificeerd personeel denken wij dat deze medewerkers in onze regio prima herplaatsbaar zijn.

In Amerika is een trend gaande om verloren fabrieksbanen aan lagelonenlanden terug te halen (reshoring). Ik weet niet of dat nu een haalbare en wenselijke doelstelling moet zijn. Het is toch een stap terug in de tijd.

Wat wij in onze regio graag willen is de maatschappelijke waardering voor de industrie weer op een veel hoger plan zien te krijgen. We willen versneld toegroeien naar de vergroening van onze economie, waarbij de landbouwsector leverancier kan gaan worden van de energie- en chemiebedrijven, de veelbezongen biobased economy.

Dat kan alleen als we er in slagen om voldoende gekwalificeerd personeel op te leiden, dat bereid is om de handen uit de mouwen te steken. Ouders zijn vaak somber als hun zoon of dochter niet over de intellectuele capaciteiten beschikt om het HAVO/VWO met succes te doorlopen. Uit onze toekomstverkenningen blijkt dat er juist naar MBO-leerlingen met een vakopleiding in de techniek veel vraag gaat ontstaan.

Hier ligt een geweldige kans voor onze jeugd om een goedbetaalde en afwisselende baan te krijgen. Maar dan moeten ouders het waanidee laten varen dat alleen de slimste kinderen in de klas een goede boterham kunnen verdienen!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring