Column 2012 'Betalingsgedrag ontspoord'

logo
Zoeken

Column 2012 'Betalingsgedrag ontspoord'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Betalingsgedrag ontspoord' uit 2012.

Harrie Hoek, Hoofd Bureau Eemsdelta\EZBetalingsgedrag ontspoord

Eindelijk goed nieuws voor ondernemers. De gemeenten gaan in het vervolg binnen 30 dagen hun rekeningen betalen! Vlak voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die het betaalgedrag van overheden zal aanscherpen. Niet tijdig betalen leidt tot een boete van 40 euro en een vertragingsrente van 8 % van het factuurbedrag!

Uit cijfers van MKB Nederland blijkt dat de Eemsdelta gemeenten het qua betalen redelijk tot goed doen. We schommelen rond het landelijk gemiddelde van 77% tijdig betaalde rekeningen. De positieve uitschieter is de gemeente Delfzijl die met 88% medekoploper is.

Ik denk dat het goed is dat de overheid hier het voortouw neemt. Tijdig betalende debiteuren zijn van levensbelang voor een bedrijf. Zonder liquiditeit kun je niks, zeker in een tijd dat krediet bij de bank veel moeilijker loskomt dan pakweg 5 jaar geleden.

Toch moet ik constateren dat een deel van het bedrijfsleven op dit onderwerp een ranzig pakje boter op het hoofd heeft. In bepaalde branches is het betalingsgedrag dermate slecht dat op zichzelf gezonde bedrijven voortdurend tegen een liquiditeitsprobleem aanboksen. Er is steeds vaker een hoop gedoe over de kwaliteit van het opgeleverde werk. Voer voor juristen die zoeken naar een financiële stok om de leverancier mee te slaan. 

Ik kan me nog goed herinneren wanneer het betalingsgedrag is gaan ontsporen. Een jaar of tien geleden, ruim voor de kredietcrisis dus, werden de centrale inkopers opeens actief. Mijn bedrijf werkte in die tijd voor drie productielocaties van een multinational en dat naar tevredenheid van alle partijen. De brief van de afdeling inkoop was met bijlagen 20 pagina's lang. Cruciaal was de passage over de betalingstermijn. Deze werd verlengd van 4 weken naar 12 weken….  Voor een toelichting gebeld maar de boodschap was onverbiddelijk. Of ik maar wel even deze contracten wilde tekenen anders konden er geen zaken meer worden gedaan.

Je staat dan als MKB ondernemer met de rug tegen de muur. Alleen als je een uniek product voert kunnen de grote klanten niet om je heen en kun je zelf de leveringsvoorwaarden dicteren. Sinds die tijd heb ik de betalingstermijnen overal zien opschuiven. Ik geen geld dan jij ook niet. Het gevolg is dat ondernemers voortdurend alert moeten zijn om hun debiteurenstand binnen de perken te houden.

Dat hier economische en maatschappelijke schade uit ontstaat zal iedereen duidelijk zijn. Een zwakke liquiditeit remt de investeringsbereidheid en kan zelfs de continuïteit van een bedrijf bedreigen met alle negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

Deregulering van onnodig ingewikkelde regelgeving is een must. Het plezier in ondernemen wordt soms danig op de proef gesteld. Op het onderwerp betalingsgedrag pleit ik echter voor een nieuw en duidelijk wettelijk kader, dat voor iedereen geldt. Het demissionaire kabinet heeft dit jaar al een slappe aanzet voor nieuwe wetgeving aangekondigd. In contracten mag tot maximaal 60 dagen worden gegaan. Een betalingstermijn langer dan 60 dagen mag alleen afgesproken worden als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.......

Dit voorstel lijkt een verbetering, maar zal in de praktijk niks opleveren. In de huidige wet- en regelgeving staat dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. We hebben gezien waar dat toe leidt. Vage wetteksten leiden er toe dat leveranciers opnieuw onder druk worden gezet om langere betalingstermijnen te accepteren. Waarom moet op dit onderwerp voor de overheid een andere norm gelden dan voor het bedrijfsleven?

Het nieuwe kabinet kan in daadkracht uitblinken door de betalingstermijn consequent voor iedereen te begrenzen op 30 dagen.

Want vandaag bent u opdrachtgever, maar morgen de leverancier !

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring