Column 2012 'Kolen onder vuur'

logo
Zoeken

Column 2012 'Kolen onder vuur'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Kolen onder vuur' uit 2012.

Harrie Hoek, hoofd bureau Eemsdelta\EZKolen onder vuur

“De kolencentrale die niemand wil”. Onder deze titel heeft de natuur- en milieubeweging in de regionale dagbladpers haar mening opnieuw kenbaar gemaakt. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar het wordt wel heel vreemd als de milieubeweging meent voor alle burgers te moeten gaan spreken. Aan mij is deze boodschap in ieder geval niet besteed.

Het is altijd goed om de feiten op een rij te zetten. Ik ben geen milieuspecialist, maar daar hebben we er - gelukkig - in ons land genoeg van. RWE heeft vorig jaar bij de provincie Groningen haar herziene aanvraag ingediend. De milieuambtenaren hebben na een stapsgewijze toetsing aan alle wet- en regelgeving de kolen- en biomassacentrale groen licht gegeven. Vanuit democratisch oogpunt niks mis mee lijkt mij.

Vanuit economisch perspectief doemt er een heel ander beeld op dan wat de natuur- en milieuclubs ons willen voorspiegelen. Sommige politici hebben lang gemeend dat de economie wel kan draaien op dienstverlening. We zijn er inmiddels achter dat dit een grote denkfout is. Dienstverlening heeft alleen bestaansrecht als de primaire en secundaire economische sectoren goed draaien. In de Eemsdelta kennen wij een sterke landbouwsector en een sterk chemie- en industriecluster. Energie biedt als derde peiler een extra stevig fundament onder onze regionale economie.

De komst van de drie centrales van NUON, RWE en Eneco plus de NorNed kabel uit Noorwegen en het RWE-windenergiepark zijn daarom van grote betekenis. Een ideale mix van brandstoffen: gas, kolen en biomassa met daaraan gekoppeld windenergie en Noorse waterkracht. Spreiding van brandstoffen is vanuit economisch perspectief zeer belangrijk. Dat is de afgelopen periode wel gebleken. Door de hoge olie- en gasprijs zijn sommige gascentrales tijdelijk platgelegd. Kolen is op de wereldmarkt een goedkopere brandstof dan gas en het is voor onze energie-intensieve bedrijven van zeer groot belang dat er in de regio een verschillend concurrerend aanbod van elektriciteit beschikbaar is. 

We praten over een technologisch hoogwaardige kolencentrale die uiteindelijk ook nog eens op termijn tot 40% biomassa bijstook kan gaan draaien. RWE heeft in de rookgasafvoerpijpen al een kostbare voorziening geïnstalleerd om CO2 te kunnen afvangen als de politiek daartoe besluit.

Vanuit de Europese gedachte is het argument van de milieubeweging dat de RWE-centrale niet nodig is, omdat zij niet gaat produceren voor de Nederlandse markt,  redelijk absurd. Wij juichen bij alle bedrijven export toe en ik zou niet weten waarom dat voor elektriciteit niet zou mogen gelden. De Duitse regering heeft besloten om op termijn alle kerncentrales te sluiten. In Duitsland ligt er dus een door de milieubeweging geïnspireerde grote vraag naar elektriciteit de komende jaren.

Mijn conclusie is dat wij er met RWE een zeer hoogwaardig technologisch bedrijf erbij hebben gekregen met een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid. Straks zijn er in directe zin ruim 100 structurele arbeidsplaatsen voor technici op MBO en HBO-niveau beschikbaar en in afgeleide werkgelegenheidseffecten nog eens een factor 2 tot 2,5 erbij.

Als we de krimp problematiek serieus willen aanpakken, is werkgelegenheid de allerbeste motor!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring