Column 2013 'Breedband'

logo
Zoeken

Column 2013 'Breedband'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Breedband' uit 2013.

Breedband

Een tekort aan breedband kan behoorlijke economische schade veroorzaken. Tot vorig jaar had ik geen benul dat dit in plattelandsgebieden een serieus vraagstuk is. Ik woon aan de rand van een klein dorp in Noord Groningen met 's avonds uitzicht op de vuurtoren van Borkum. Plattelander kan haast niet. Toch levert Ziggo met hun coaxkabel 150 Mb downloadsnelheid tot aan de voordeur. Als mijn zoon het controleert komen ze consequent 30 tot 50 Mb lager uit, maar toch. Wij hebben niks te klagen. In ons gezin staan playstations, laptops, smartphones en pc's nu vrijwel continue ingeschakeld zonder het geschreeuw van opgewonden pubers dat hij of zij wil Skypen en de anderen er af wil jagen. Je koopt niet alleen breedband maar ook rust bedenk ik me nu!

Ook KPN kan via het traditionele koperkabeltje bij ons 60 Mb download brengen. Dus ik was heel verbaasd toen ik vorig jaar in contact kwam met ondernemers in het buitengebied, die het moeten doen met 2 tot 3 Mb.

Het belang van een goede breedband aansluiting wordt nog te vaak onderschat. Het is voor veel ondernemingen een kernvoorwaarde om zich ergens te vestigen. Het ontbreken van breedband kan in het ergste geval leiden tot het vertrek van bedrijven. In de Staten van Groningen zijn hier onlangs vragen over gesteld en het blijkt uit de beantwoording dat de provincie zich dat wel realiseert, maar geen harde gegevens voorhanden heeft.

Omdat er regelmatig klachten van MKB-ondernemers en landbouwers bij de gemeenten binnenkomen is begin dit jaar besloten om hier nader onderzoek naar te doen. Met Groningen Seaports inventariseren we de kwaliteit van de breedbandvoorzieningen op de bedrijventerreinen. Het beeld is dat we het redelijk goed doen, zeker op de zeehaventerreinen van Seaports en op Fivelpoort in Appingedam. Bij de gemeentelijke bedrijventerreinen zitten nog wel knelpunten, o.a. op Edama in Uithuizen

Door onze regio loopt een aantal belangrijke internationale dataverbindingen. In de Eemshaven komt een trans-Atlantische kabel binnen, waardoor vestiging van datacenters in onze regio zeer aantrekkelijk is. Vanuit de Eemshaven naar Groningen loopt een zeer belangrijke hoofdader die aangesloten is op de Groninger Internet Exchange. Op dit punt zijn we in onze regio helemaal up-to-date! Maar ... de boer die deze kabel onder zijn bieten langs ziet gaan wordt er helaas geen megabit beter van. Aankoppelen van kleingebruikers hieraan is  onmogelijk.

In het buitengebied is de situatie dus veel lastiger. Er loopt een aantal ringen van glasvezel door ons gebied, die aanhaken op de centrales in de grotere dorpen. KPN heeft tot aan de eigen centrales alles nu met glasvezel gerealiseerd. Vanaf de centrale naar de klant lopen nog steeds de oude koperverbindingen. Als men verder dan 1500 meter van een KPN centrale zit, dan is deze verbinding zeer zwak (2-4 MB). Ziggo werkt met Coax-kabel tot maximaal 150 MB downloadsnelheid en 15 Mb upload. Coax is in de dorpen over het algemeen wel beschikbaar, maar in het buitengebied niet. Daar zijn ondernemers en inwoners nog aangewezen op de oude telefoonlijnen van KPN.

Door de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de  Rijksuniversiteit Groningen is in oktober 2012 een onderzoek gepubliceerd: “Breedband op het platteland”. Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat van de beschikbare technieken glasvezel het meest toekomstbestendig is: het kan de toename van de vraag het beste opvangen.

De providers zijn het hier niet mee eens. KPN met name refereert aan de nieuwe snelle draadloze 4G verbindingen, die volgend voorjaar ook over ons gebied uitgerold worden. Om bij ons het hele gebied af te dekken moeten er wel zendmasten bijgeplaatst gaan worden. Dat ligt nog niet zo eenvoudig qua bestemmingsplan en bezwaarprocedures weten we inmiddels.

Hoe het ook zij: draadloos of via de glasvezel, de groeiende vraag zit er aan te komen. Bedrijven doen steeds meer via internet en snelheid wordt daarbij steeds belangrijker. De technische sector, de zakelijke dienstverlening en de creatieven lopen hierin voorop. Maar ook een partij als het UMCG wil patiëntzorg aan huis gaan leveren. Dat kan alleen als iedereen over breedband beschikt met dezelfde upload als downloadsnelheid. Anders is de digitale dokter nog aan het behandelen, terwijl de begrafenisondernemer al voor de deur staat.

De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan naar de knelpunten en de behoefte aan breedband. In onze regio gaan we bijeenkomsten organiseren om boeren, burgers en ondernemende buitenlui te informeren over de mogelijkheden van breedband in het landelijk gebied. Op basis hiervan gaan wij een uitvoeringsplan opstellen en willen we daadwerkelijk aan de slag. Dat zal geld gaan kosten, zeker als glasvezel de norm gaat worden en 4G onvoldoende soelaas biedt. Als de NAM en minister Kamp toch moeten gaan compenseren ligt hier straks een prachtig project panklaar!
 

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring