Column 2013 'De weg naar herstel'

logo
Zoeken

Column 2013 'De weg naar herstel'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'De weg naar herstel' uit 2013.

De weg naar herstel

Bedrijven weten het al jaren. Als de omzet terugloopt en de kosten ontsporen zijn twee zaken van cruciaal belang. Enerzijds scherp zeilen op de kosten en structurele kostenreducties realiseren. Tegelijkertijd alle beschikbare budgetten bundelen en daarmee investeren in nieuwe kostenbesparende technieken en innovatieve productieprocessen. Als je het eerste doet en het tweede nalaat glij je vanzelf naar de achterhoede.

Voor de overheid geldt hetzelfde. Kostenbesparingen en bezuinigingen zijn belangrijk. Het oeverloos op laten lopen van de overheidsschulden is een doodlopende weg. Kijk maar naar de VS hoe dat probleem kan escaleren. Aan de andere kant moet de overheid blijven investeren in vernieuwing en innovatie. De verbetering van de infrastructuur is daarbij één van de belangrijkste opdrachten voor de overheid.

Bij infra-investeringen snijdt het mes aan meer dan twee kanten. Een klassieke keynesiaanse open deur. Bij onze huidige teruglopende economie komen er de broodnodige opdrachten vrij voor de civiele sector. Volwaardige arbeidsplaatsen die de oplopende werkloosheid afdempen. Daarnaast de inverdieneffecten door belastingopbrengsten en besparing op uitkeringen. Het bedrijfsleven verkrijgt door gerichte infra-investeringen lagere logistieke kosten. Innovatie bij civiele werken levert de bedrijven in het buitenland weer nieuwe opdrachten op.

Daarom is het des te meer onbegrijpelijk dat de rijksoverheid in plaats van extra inzet op infrastructuur een eerste 250 miljoen aan bezuinigingen heeft aangekondigd. Juist nu is het investeren in de toekomst en het verkrijgen van een voorsprong t.o.v. het buitenland van groot belang.

Voor de Eemsdelta is dit uiterst actueel. In onze Economische visie 2030 staat een groot aantal infrastructurele werken op de planningslijst. Vijftien projecten die toegevoegde waarde hebben voor de bereikbaarheid van onze regio en de verbetering van de logistiek. Hierbij ontstaan voor het bedrijfsleven nieuwe kansen en lagere logistieke kosten. De meest in het oog springende grote projecten zijn daarbij de verdubbeling van de N33 tot aan Appingedam, de vergroting van de zeesluizen in Delfzijl en de aanleg van de buizenzone tussen Eemshaven en Delfzijl. Maar ook een qua omvang kleiner project als de realisatie van een snelle veerverbinding tussen Delfzijl en Emden biedt interessante nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met onze Duitse overburen.

Uit de landelijke topregio overzichten blijkt keer op keer dat de Eemsdelta met zijn zeehavenindustrie en sterke energiecluster de meest kansrijke industriële regio in Noord Nederland is. Het is daarom van het grootste belang dat juist nu in deze laagconjunctuur de overheid alles op alles zet om deze infrastructuur projecten gerealiseerd te krijgen.

De Eemsdelta en de regio Groningen-Assen zijn beide door het Rijk aangewezen als stedelijke regio met een goed vestigingsklimaat, met economische topsectoren en behorend tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Dat biedt kansen voor beide stedelijke regio's, zeker als je kijkt naar het complementaire karakter. De Eemsdelta heeft de industrie en de stad Groningen beschikt over de beste kennisinstellingen en een breed palet aan bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Wij hebben afgelopen najaar met Groningen de afspraak gemaakt om nog veel intensiever te gaan samenwerken. Dat geldt, specifiek voor de chemie, ook voor Emmen. Daar zit het tweede chemiecluster van Noord Nederland. Ook daar zijn we aan het kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

Daarom moet de Eemsdelta met alle relevante partners samen optrekken naar Den Haag en Brussel. De boodschap is helder. Infra-investeringen in onze regio hebben geen hoog zieligheidsgehalte, maar bieden juist toekomstperspectief en een hoge Return-on-Investment. Het is niet alleen ons belang, maar qua uitstraling en werkgelegenheid profiteert heel Groningen en Noord Nederland hiervan!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring