Column 2013 'Goede raad is ........'

logo
Zoeken

Column 2013 'Goede raad is ........'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Goede raad is ........' uit 2013.

Harrie HoekGoede raad is ........

De gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij. Er verschijnen bezorgde stukken in de pers over het geringe aanbod aan geschikte kandidaten voor de groslijsten. Ik zie helaas ook bij ondernemers weinig animo om zich beschikbaar te stellen voor de gemeentepolitiek. De tijdsinvestering is relatief groot en ondernemers ervaren het politieke proces vaak als stroperig en weinig effectief.

Dit is ook wel een tijd anders geweest. Tot enkele decennia geleden was het heel normaal dat ondernemers zitting hadden in de gemeenteraad. Dat was een teken van status en maatschappelijk succes. Onze gemeenteraad in Uithuizen bestond voor de helft uit landbouwers en middenstanders. De hoeveelheid tijd die besteed werd aan het raadswerk was nog relatief beperkt. Een keer per maand een raadsvergadering en een keer voorvergaderen met de fractie en dat was het dan wel. Moet je daar nu om komen.

De maatschappij wordt steeds complexer en dat gaat niet aan de gemeenteraad voorbij. De gemeente krijgt steeds meer taken toegeschoven, waarbij het budget wordt afgeknepen. Dikke stapels beleidsnota's passeren de revue. Tegenwoordig kan het gelukkig ook digitaal. Slecht voor de muziekvereniging, maar goed voor het milieu. Maar ik krijg wel de indruk dat hoe meer pagina's er geproduceerd worden, hoe minder diepgang de discussie kent. Platgeslagen door een overkill aan informatie.   

De tijdsinvestering van een raadslid is voor veel mensen niet meer haalbaar. 20 uur per week wordt bij een gemiddelde gemeente inmiddels als normaal beschouwd. Tussentijds of na één raadsperiode geven mensen er dan ook steeds vaker de brui aan. Voor een ondernemer is een dergelijke tijdsinvestering alleen haalbaar als hij zijn bedrijf perfect op orde heeft met de juiste medewerkers op de juiste plaats of wanneer zijn pensioen in zicht is.

Ik vraag mij af of we hiermee op de goede weg zijn. Ik heb deze vraag ook wel eens aan een groep fractieleden voorgelegd. Iedereen onderschrijft het, maar niemand doet er wat aan. Het zou toch zo moeten zijn dat een ondernemer vanuit democratisch oogpunt ook raadslid zou moeten kunnen zijn? Is het nu niet mogelijk om de essentie van het vergaderen in de raad terug te brengen tot één keer per maand en het dan alleen te hebben over de zaken die er echt toe doen?

Politiek actieve ondernemers ervaren nog een knelpunt. Vanuit integriteitoogpunt is het tegenwoordig heel lastig om als ondernemer in de gemeenteraad te zitten en tegelijkertijd ook de gemeente als klant te hebben. Medio november hebben wij in Delfzijl samen met de Kamer van Koophandel een avond georganiseerd over "Zaken doen met uw gemeente". Daar vertelde een raadslid en tevens ondernemer uit een van de Eemsdelta gemeenten dat hij een paar jaar geleden zijn eigen gemeente als klant moest afzeggen als gevolg van zijn positie in de raad. Had hij wel moeite mee, maar hij begreep het wel. Deze ondernemer vroeg zich dan ook af of hij wel politiek actief kon blijven na een herindeling. Zeker als het gaat om een gemeente die een kwart van de provincie Groningen gaat omvatten. Dan zou hij een veel groter deel van zijn omzet gaan verliezen en dat moest dan toch maar niet. Dus de integriteitregels, hoe positief bedoeld ook, jagen bij een herindeling deze ondernemer de gemeenteraad uit.

Er speelt nog een belangrijke factor bij ondernemers. Als Eemsdelta\EZ hebben wij sinds de start vorig jaar kenbaar gemaakt dat ondernemers zich bij ons kunnen melden met vragen en problemen die de overheid aangaan. Nou, dat hebben we geweten. De vloed aan regelgeving blijkt ondernemers hoog te zitten. In alle sectoren en bij grote en kleine bedrijven. De detaillistische regelgeving en de handhaving hiervan begint bij onze ondernemers de irritatiegrens voorbij te geraken. De grote bedrijven spreken zelfs over het stelselmatig ondermijnen van een goed vestigingsklimaat.

De overheid als natuurlijke partner raakt hierdoor op de achtergrond. De politiek wordt meer een tegenstander dan een medestander en daar horen inmiddels de gemeente en de provincie ook bij. Als je er over in gesprek gaat en de meerwaarde van strenge regels m.b.t. veiligheid en milieu toelicht, is de ondernemer het op deelonderwerpen wel met ons eens. Het is niet voor niks dat het aantal incidenten met letsel in de industrie enorm sterk is teruggedrongen en datzelfde geldt voor de uitstoot van vervuilende stoffen.

Maar waar ondernemers tegenaan lopen is het feit dat vandaag de brandweer op de stoep staat en morgen de waterpolitie. En overmorgen de Inspectie Leefomgeving en de milieuambtenaar. De controlerende en handhavende instanties weten vaak niet van elkaar waar en wanneer ze actief zijn. Een integrale aanpak ontbreekt en de nieuwe generatie ambtenaren is er voor de handhaving en niet voor de adviezen. De politici krijgen hiervan natuurlijk de schuld. Die hebben dit tenslotte allemaal bedacht en goedgekeurd. Dus het draagvlak voor de politiek erodeert verder en de neiging van een ondernemer hier tijd aan te besteden loopt terug naar nul.   

Ik ben ervan overtuigd dat een ondernemer die zaken veranderd wil zien, zich direct of indirect binnen de politiek moet laten horen. Maar dan moet de vergadertijd en leestijd wel met een factor 2 worden teruggedrongen. Een samenvatting voldoet vaak ook prima. Dan bestaat de kans dat we ook weer een "normale" gemeenteraad krijgen met een evenwichtige afspiegeling van de samenleving. Die het volhouden om zich voor langere tijd aan de raad te verbinden. Met lagere representatiekosten en dito tijdsinvestering van ambtenaren en bestuurders als gevolg. En tijd is geld....

U ziet, een goede raad hoeft daarom niet duur te zijn!
 

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring