Column 2014 'Brutoballast overboord'

logo
Zoeken

Column 2014 'Brutoballast overboord'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Brutoballast overboord' uit 2014.

Brutoballast overboord

Harrie Hoek, Hoofd Eemsdelta\EZ

De samenhang in het overheidsbeleid is al vele jaren zoek. We bedenken een oplossing voor een deelprobleem en creëren tegelijkertijd weer een nieuw vraagstuk. We verkorten de WW-duur en de bakken van de sociale dienst lopen daarna versneld vol. We bedenken voor ruim een miljard per jaar een verhuurdersheffing en staan verbaasd dat de bouwsector hierdoor zware klappen oploopt. We verhogen de pensioenleeftijd en staan dan verbaasd dat de jeugdwerkloosheid fors toeneemt. Het inschatten van risico's bij het ontwikkelen van nieuw beleid is niet ons sterkste punt.

U kunt zich het vast nog wel herinneren. Nog niet zo lang geleden repten we in onze Eemsdelta-regio van vele duizenden vacatures in de industrie. Uit onderzoek bij de bedrijven bleek later dat deze voorspelde vacatures voor een groot deel aan het opdrogen zijn. Niet alleen de economische crisis gooit roet in het eten, maar vooral ook het verdwijnen van de VUT en de ophoging van de pensioenleeftijd liggen hieraan ten grondslag. Dat leidt er immers toe dat mensen in plaats van met 62 jaar pas met 67 jaar het arbeidsproces gaan verlaten. Op zich heel begrijpelijk vanuit kostenoverwegingen, maar we hebben er helemaal geen rekening mee gehouden wat dit betekent voor jongeren op de arbeidsmarkt. Want rekent u maar mee: we hebben een beroepsbevolking in onze regio van 23.000 arbeidsplaatsen, waarvan een kleine 5.000 in de olie- en gaswinning en de industrie. De leeftijdsopbouw in veel bedrijven is peervormig, dus relatief veel ouderen en weinig jongeren. Gemiddeld zouden de komende periode per jaar ongeveer 200 technici van de babyboomgeneratie gebruik maken van vervroegde uittreding vanaf 62 jarige leeftijd. Nu dat opschuift met 5 jaar naar 67 jaar, betekent dat dus 1.000 vacatures in de techniek minder, alleen al door deze pensioenmaatregel! En ga dan het effect op heel Nederland maar eens uitrekenen...

Daarmee is ook verklaard waarom de lust van het bedrijfsleven om te investeren in het Seaports Xperience Center is verdampt. Want de bedrijven zijn druk bezig met hun financiële agenda en voelen op dit moment geen personele druk vanuit een krappe arbeidsmarkt voor technici. De dreigende teloorgang van het SXC is vanuit een langetermijnvisie op techniek en duurzame maakindustrie een slechte zaak. Het betekent ook nog eens een desinvestering van alle gelden die er tot nu toe in gestoken zijn. Over 5 jaar zal het proces van uittreden alsnog op gang komen. Dus jongeren voorlichten over techniek en zorgen dat de techniekopleidingen vol zitten voor de banen van de toekomst, is voor onze regio een must.

En daarom is het zo jammer dat er niet van begin af aan rekening gehouden is met de gevolgen voor onze jeugd van de eerder genoemde maatregelen. Er is dan wel een landelijk aanpak voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en het stimuleren van de arbeidsmarkt bedacht, maar dat hangt van ingewikkelde subsidies en regels aan elkaar waar geen MKB-ondernemer op zit te wachten.

Blijkbaar hebben we niet in de gaten dat de hoge bruto arbeidskosten in Nederland van grote directe invloed zijn op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het terugdringen van de bruto arbeidskosten is daarom van het grootste belang. En dan te beginnen met de jeugd ....

We zien helaas nu al stagiairs en studenten op HBO en academisch niveau die voor fulltime werk nul beloning accepteren om maar enigszins bij te kunnen blijven in hun vakgebied. Daarom is het des te merkwaardiger dat MBO-leerlingen in de duale leerweg nog steeds voor het minimumloon in aanmerking komen. Met als logisch gevolg het opdrogen van het aantal opleidingsplaatsen voor de beste MBO-leerweg.  

Voor alle vakopleidingen geldt dat jongeren die stages lopen of werkervaring opdoen een vergoeding dienen te krijgen. Echter, dat zou een stagevergoeding zonder toeslagen moeten zijn, want de leerling levert nog geen substantiële bijdrage aan het productieproces. Dan blijft het voor de werkgevers aantrekkelijk en betaalbaar om jongeren in huis te halen. En hou ook na indiensttreding een nettoloon aan dat is ontdaan van alle overbodige brutoballast. Een betaalbaar loon dat ook de jaren daarna steeds blijft doorwerken. Hiermee kan de komende jaren een inhaalslag voor de jeugd worden gemaakt én krijgen we tegelijkertijd op termijn fors lagere arbeidskosten voor onze werkgevers.

En het verdringingseffect op de arbeidsmarkt zult u zeggen? Daar maken we natuurlijk een mooie risicoanalyse voor. En komen met een oplossing. De brutoballast moet er voor alle leeftijdsgroepen op termijn uit!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring