Column 2015 'De juiste knoppen'

logo
Zoeken

Column 2015 'De juiste knoppen'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'De juiste knoppen' uit 2015.

Het aardige van een paar dagen vrij is, dat je lekker kunt grasduinen in een echte ouderwetse boekwinkel. Zo trof ik in de voorjaarsvakantie het hagelnieuwe boek Uit Balans van topeconoom Jaap van Duijn in de schappen, waarin hij beschrijft hoe de Nederlandse economie de laatste 15 jaar is ontspoord. En ik moet zeggen, ik vind het een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de macro-economie. En verplichte kost voor politici en ambtenaren, die aan de economische knoppen draaien. Van de bankencrisis tot en met de huidige eurocrisis passeert alles op inzichtelijke wijze de revue.

Investeringen van bedrijfsleven en overheid zijn cruciaal om een stagnerende economie weer op gang te krijgen. En de terughoudendheid van de Nederlandse rijksoverheid om te investeren in grote infrastructurele projecten, is volgens Van Duijn een belangrijke oorzaak waarom de zaak nu blijft hangen en het herstel na de afgelopen zeven magere jaren maar niet echt door wil zetten. Niet alleen het upfront investeren door de overheid is bij het stilvallen van de economie van groot belang, maar ook heeft de overheid een taak om investeringen vanuit het bedrijfsleven uit te lokken. Het anticyclische begrotingsbeleid van Keynes waren we al bijna vergeten, maar diende hier weer van stal te worden gehaald. Door het vasthouden aan de Brusselse 3% norm is dat echter grotendeels achterwege gebleven.

En dat is precies datgene wat er in onze regio gelukkig wel is gebeurd. Buitenlandse ondernemingen hebben in 2014 volgens het jaarverslag van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) een recordbedrag van 3,2 miljard euro in de Nederlandse economie geïnvesteerd. Het aardige is dat twee bedrijven in de Eemsdelta het leeuwendeel van het totale investeringsbedrag voor hun rekening nemen. Northland Power steekt 1,6 miljard euro in het Gemini windpark en het datacenter van Google is goed voor 600 miljoen. Dus 69% van de buitenlandse investeringen in 2014 valt in onze regio! Voor het Gemini-windpark heeft ook de rijksoverheid fors in de subsidiebuidel getast. Maar daarna was volgens Kamp de koek voor offshore windenergie op.

Meestal ligt het jaarlijkse NFIA-investeringsbedrag veel lager, ergens rond de miljard euro. De laatste keer dat het bedrag erg hoog uitkwam was in 2009. En dat kwam door RWE die met haar kolencentrale de Eemshaven economisch definitief op de kaart heeft gezet.

Dus wij doen op nationaal niveau goed mee in de investeringsstatistieken!

Jammer is alleen dat de werkgelegenheid die hiermee gepaard gaat, geen gelijke tred houdt. Het aantal directe structurele banen wat gemoeid is met deze investeringen betreft in 2014 ruim 6.300 op landelijk niveau, terwijl er volgens de NFIA slechts 284 in de regio Groningen vallen (4,5%).

Maar toch, als we de huidige investeringsagenda van de Eemsdelta op een rij zetten, dan blijkt dat we vanaf eind 2014 eindelijk weer de goede kant op gaan. De meest recente cijfers van de provincie Groningen geven aan dat wij in de periode 2012-2014 zijn teruggevallen van 24.800 naar 23.900 arbeidsplaatsen. Een terugval van bijna 4%. In 2015 verwachten wij de opgelopen achterstand weer te kunnen inlopen. Voor de komende jaren verwachten we een verdere groei in werkgelegenheid. Naast de 200 banen van Google en het Gemini-windpark hebben we de herstart van Klesch Alumnium (200 banen), de vestiging van het Centrum Veilig Wonen op Fivelpoort (200 banen), de 1 miljard investeringen in schadeherstel (1.250 banen voor een periode van 10 jaren) en de investeringen in de chemie (50 banen). Plus dat we zien dat het MKB in de slipstream van de grote bedrijven weer beter begint te draaien (200 banen). En dan gaat Friesland Campina bij onze buren in Bedum ook nog eens fors investeren (100 banen).

Onze provinciebestuurders in Groningen hebben het de afgelopen jaren wel goed begrepen. Een stagnerende economie vraagt om actief handelen van de overheid. De provincie investeert fors in de verdere verdubbeling van de N33. De Regionale Investeringssteun Groningen is met succes in de markt gezet. Daarnaast zijn we actief met de realisatie van breedbandinternet in het hele buitengebied. Daarover gaan we straks met de Economic Board en het nieuwe College van GS graag verder in gesprek om de financiering rond te krijgen. De economische push die het krimpende buitengebied met supersnel internet kan krijgen, is voor onze provincie van niet te onderschatten belang.

Want zeker bij een licht economisch herstel, blijft het cruciaal om aan de juiste knoppen èn in de juiste richting te blijven draaien!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring