Column 2015 'De toekomst van werk'

logo
Zoeken

Column 2015 'De toekomst van werk'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'De toekomst van werk' uit 2015.

Elk kwartaal publiceert het UWV de actuele cijfers over de arbeidsmarkt. Maar tot mijn verbazing wordt er sinds 2014 in de UWV-persberichten alleen maar gesproken over het aantal mensen in de WW. Dat cijfer loopt de laatste tijd weer terug en dat zou een hele positieve ontwikkeling zijn. Maar dan vraag je je af, hebben deze mensen dan weer nieuw werk gekregen of zijn ze doorgestroomd naar de bakken van de gemeentelijke sociale diensten? Feit is dat in de Eemsdelta gemiddeld net zo veel werkzoekenden ingeschreven zijn bij de gemeenten als bij het UWV en dat het bestand aan moeilijk plaatsbare werkzoekenden de laatste jaren zeker niet kleiner wordt.

Per 1 juli heeft minister Asscher met zijn nieuwe wet Werk en Zekerheid er voor gezorgd dat werkgevers nog kopschuwer zijn geworden dan ze al waren om personeel vast in dienst te nemen. Want het toewijzen van transitievergoedingen aan iedereen die met ontslag gaat en het openstellen van ontslagzaken voor hoger beroep zullen de kosten bij ontslagrondes gaan doen exploderen. En zeker een groot deel van de MKB-ondernemers die de wind op enig moment tegen hebben, kunnen deze kosten bij ontslagrondes op economische gronden absoluut niet dragen. En daarom zal een werkgever in de toekomst alleen nog mensen aan zijn bedrijf willen binden die hij beslist niet kan missen en voor de rest koopt het bedrijf arbeid in op de flexmarkt naar gelang zijn werkvoorraad daarom vraagt.

Ondertussen schrijven hoogleraren en andere toekomstzieners over het verdwijnen van vast werk ten faveure van flexwerk alsof het een autonome onontkoombare ontwikkeling is die losstaat van dit soort wettelijke kostenverhogende operaties. De “homo flexibis” heeft de toekomst en zal vanuit darwinistische overlevingsprincipes de maatschappij gaan domineren. En ik zie zeker om mij heen prima mensen die liever voor zichzelf werken dan dat ze in loondienst bij een bedrijf moeten meemarcheren. Je kunt zelf op zoek gaan naar opdrachtgevers die bij je passen en wanneer het niet meer bevalt, heb je alle vrijheid om door te schuiven. Maar een belangrijk kenmerk van deze “homo flexibis” is dat ze ondernemerskwaliteiten hebben, die hun in staat stellen om te schakelen en op zoek te blijven gaan naar nieuwe klanten. En wat we ook zeker weten, is dat lang niet iedereen over deze kwaliteiten beschikt. Als men dan toch het ondernemerschap ambieert of er toe gedwongen wordt, krijgen we ernstige  risico’s op “bedrijfsongevallen”. Wij doen bij Eemsdelta\EZ aan actieve startersbegeleiding en regelmatig raden wij daarom mensen af om het ondernemerschap te zoeken.

De arbeidsmarkt van de 21e eeuw zal zeker meer flexibiliteit kennen dan dat we tot nu toe gewend zijn. En als de overheid met wetten blijft komen die de flexibiliteit en bruto-arbeidskosten terug moeten dringen, maar precies het tegenovergestelde bereiken, dan zal vast werk voor veel mensen er niet meer inzitten. En dat geldt zeker voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het op slot zetten van de sociale werkplaatsen past misschien prima in het nieuwe flexibele denken, maar daar zitten juist de mensen die dat bij uitstek niet aankunnen.

We zien in het bestand van mensen die ingeschreven staan bij de gemeenten, ondanks het aantrekken van de economie, helaas weinig verloop. De colleges van de Eemsdelta-gemeenten hebben hierover hun grote zorg uitgesproken. Daarom is er de afgelopen maanden een Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Economie opgesteld, die aandacht geeft aan deze groep ingeschrevenen en die in onze regio een paar duizend mensen omvat. We gaan door met het stimuleren van onze regionale economie volgens de uitgangspunten van de Economische Visie Eemsdelta 2030. Maar daarnaast willen we een extra inspanning op het terrein van de moeilijk plaatsbare doelgroepen.

Het is aan de ene kant “ouderwets” stimulerings- en scholingsbeleid, maar aan de andere kant willen we dit doen met het hypermoderne concept van de “sociale ondernemingen”, waarbij nieuwe of bestaande maakindustrie en dienstverlenende bedrijven worden opgezet of uitgebouwd onder leiding van echte ervaren ondernemers. Om voor het stimuleringsbeleid in aanmerking te komen, moeten deze ondernemers zich echter op voorhand verbinden om met een deel van het personeel te gaan werken afkomstig uit de moeilijk plaatsbare doelgroepen. We zijn hierover inmiddels met de eerste ondernemers in gesprek. Andere ondernemers die hierover meer informatie willen, kunnen zich uiteraard bij ons melden. De toekomst van werk vraagt om U!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring