Column 2015 'Hou het simpel'

logo
Zoeken

Column 2015 'Hou het simpel'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Hou het simpel' uit 2015.

De Nederlandse maatschappij wordt steeds ingewikkelder en ondoorzichtiger. Dat lees je niet alleen in de krant, maar dat ervaart iedereen dagelijks aan den lijve. Het is niet zo vreemd dat mensen die niet doorgestudeerd hebben, steeds vaker het spoor bijster raken.

Of het nu typisch Nederlands is dat weet ik niet, maar wat sterk opvalt is dat iets wat goed functioneert in Nederland na verloop van tijd door onze kritische inborst stevig op de korrel wordt genomen. En daarmee staat voor politici het sein op groen: de zaak gaat volledig op de schop. En meestal wordt het er niet beter op. Het onderwijs is daar al jaren een schoolvoorbeeld van. Een ander recent voorbeeld is de Kamer van Koophandel. Vele jaren lang een degelijk functionerend instituut met een goede regionale inbedding. Maar door hun monopoliepositie gingen de tarieven steeds verder omhoog en kwamen er terechte klachten vanuit het bedrijfsleven over de veel te hoge kosten. In plaats van de hoogte van de tarieven aan te pakken, heeft de politiek de tarieven maar in één keer afgeschaft. De Kamer van Koophandel hangt daarom vanaf 2014 aan het subsidie-infuus van het Ministerie van EZ. En als je de eigen inkomsten verliest, ben je de zelfstandigheid ook kwijt. Het gevolg: een Kamer die qua taakstelling helemaal los raakt van de regio, nu in korte tijd voor de tweede keer een zware reorganisatie voor de kiezen krijgt en à la het UWV een landelijke digitale organisatie dreigt te gaan worden. Onze Duitse buren kijken hier met grote ogen naar. Het is in Duitsland onvoorstelbaar dat een instituut als de Industrie- und Handelskammer zo de vernieling in wordt geholpen. Dus de in Duitsland veelgeprezen flexibiliteit en creativiteit van de Nederlanders pakt na deze vergelijking toch niet helemaal positief uit.     

In onze regio hebben we het de laatste twee jaar ook aardig ingewikkeld gemaakt. We hebben hier in de Eemsdelta van oudsher te maken met de gemeenten en de provincie, die zich samen met Groningen Seaports en de ondernemers hard maken voor een sterk economische beleid. Maar we hebben nu te maken met krimp en gasbevingen en dat heeft geleid tot het oprichten van nieuwe instituties, die met stevige budgetten de regio weer letterlijk omhoog moeten stoten in de vaart der volkeren. We hebben inmiddels een Dialoogtafel, een Economic Board, een clustercommissaris voor de chemie, een Centrum voor Veilig Wonen en met stip nieuw binnengekomen op 1 rijkscommissaris Hans Alders, die met zijn rijksdienst van 100 medewerkers de Groningse gasregio op de kop wil gaan zetten. Want er wordt door dezelfde Staat der Nederlanden met de NAM als opdrachtnemer gemorreld aan de funderingen van ons bestaan.

Niemand weet op dit moment wie straks waarvoor precies verantwoordelijk is. Veel goede wil en prima mensen, maar helaas dreigt er ook een nieuwe vorm van stroperigheid, doordat er voor het vele geld ingewikkelde procedures bedacht moeten worden. Want oh wee als er een dubbeltje verkeerd besteed wordt, dan is Leiden in last. Dit proces leidt er toe dat het budget van 100 miljoen van de Economic Board voor economische structuurversterking nog grotendeels ongebruikt op de plank ligt en dat we op zijn vroegst het eind van het jaar uitsluitsel krijgen over plannen die een jaar geleden al klaar waren.

De invloed van de eigen bestuurders en volksvertegenwoordigers, die de regio door en door kennen zou in dat proces bepalend moeten zijn. Maar er zijn inmiddels zoveel partijen die hier een rol in zijn gaan spelen, dat het voor niemand duidelijk is wat en waar nu precies besloten gaat worden en wie daarover gaat. 

Wat we in ieder geval moeten zien te voorkomen is de zwaar opgetuigde bureaucratie wat in overheidsland inmiddels de gebruikelijke norm geworden is. We bedenken regelingen om de arbeidsmarkt, het ondernemerschap en de innovatiekracht te bevorderen, maar als je er gebruik van wilt maken komt er een torenhoge verantwoordingsplicht op de goedwillende ondernemer af.  

Maar als we toch met elkaar zo graag de zaak op de schop willen nemen, biedt de Eemsdelta nu natuurlijk wel een unieke kans. Schuif zaken in elkaar en leg de verantwoordelijkheid net als in Duitsland zo laag mogelijk in de regio neer. Geen kissegebis, maar KISS zeggen de Engelsen: keep it short and simple!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring