Column 2015 'Local content'

logo
Zoeken

Column 2015 'Local content'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Local content' uit 2015.

Onlangs was ik te gast bij de raden van de gemeenten Eemsmond en Loppersum en mocht ik een presentatie verzorgen over de economische kansen in onze prachtige Eemsdelta-regio. En het is inderdaad indrukwekkend om te zien als je het overzicht ziet van de investeringsagenda voor de komende jaren. Het is inmiddels meer een dik boek dan een agenda geworden..... Want de projecten die nu lopen variëren van de € 1,6 miljard investering van Northland Power voor het Gemini-1 windpark tot de € 600 miljoen van Google. Het bekende miljard van Max voor de aanpak van de aardgasbevingen wordt inmiddels door het Centrum voor Veilig Wonen en de Economic Board in het gebied geïnjecteerd. En helaas voor de NAM, het bedrag kan nog wel eens veel hoger gaan uitvallen.

De provincie en het Rijk investeren in de verdubbeling van de N33-midden; de uitbreidng van de spoorlijn Roodeschool - Eemshaven gaat er komen en Waterschap Noorderzijlvest realiseert met steun van het rijk een nieuwe nog groenere zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl. Het Marconiproject in Delfzijl gaat binnenkort los en het centrum van Delfzijl gaat ook nog eens op de schop. Schrik niet, opgeteld gaat het dan voor deze infrastructuurprojecten om een bedrag van € 325 miljoen. En Groningen Seaports investeert ook door in onze havens en wil binnen afzienbare tijd het helikopterplatform in de Eemshaven in bedrijf hebben. Het geld ligt klaar en qua regelgeving lijkt nu toch allemaal goed te komen.

En dan praten we nog niet over de investeringen van het bedrijfsleven die uitgelokt worden door onze zeer succesvolle nieuwe Regeling Investeringssteun Groningen (RIG). De eerste 8 projecten zijn inmiddels toegekend, waarmee € 44 miljoen aan investeringen en directe werkgelegenheid voor 185 fte is gemoeid. En er ligt nog een behoorlijk aantal aanvragen, zodat het resterende subsidiebedrag ad € 30 miljoen de komende drie jaar zonder problemen door de SNN zal worden weggezet. Als we deze RIG-subsidie mogen vermenigvuldigen met de factor 5, dan komen we op een totaal nog te verwachten investeringsbedrag van € 150 miljoen.
Ik zag de ondernemers in de raadszaal denken: van al die miljoenen valt er vast ook wel wat voor mij van af, dus blijde gezichten alom.   

Na mijn presentatie in Loppersum was er een vertegenwoordiging van Tennet aan de beurt. En die begonnen met de opmerking dat ze zeer verbaasd waren dat Tennet niet in onze investeringsagenda staat. En ze gingen daarna los met te vertellen over wat Tennet de komende jaren in onze regio gaat doen. In de allereerste plaats gaat het om de vernieuwing en upgrading van de bestaande hoogspanningslijn Noord-West tussen Eemshaven en Groningen. Ze gaan daarmee starten in 2016 en let wel, het gaat niet om een kinderachtig bedrag, een investering van ruim € 220 miljoen. Daarnaast gaan ze de COBRA kabel van 700 MW aanleggen tussen Eemshaven en Denemarken. Een leuke uitsmijter van nog eens € 600 miljoen euro.
Ik weet niet of u al bent afgehaakt, maar ik denk dat ik hier maar even stop. Ik zie vast nog wel iets over het hoofd, maar het is meer dan duidelijk: hier liggen kansen voor ondernemers voor het grijpen.
Deze projecten zullen een stimulerend effect op de werkgelegenheid moeten gaan krijgen.

En toch, ik ben daar nog niet helemaal gerust op. Want u weet hoe groter het project, hoe kleiner de kans dat een bedrijf uit onze eigen regio de aanbesteding wint. Zeker bij grote infrastructurele projecten en bedrijfsinvesteringen zijn het een beperkt aantal grote landelijke spelers die er met de opdrachten vandoor gaan. De plaatselijke bedrijven en de lokale werkgelegenheid hebben dan het nakijken. Daarom willen we de komende periode speciale aandacht vragen voor de 'local content'.

Dit begrip wordt in het buitenland vaak gebruikt om te zorgen dat bij grote projecten de plaatselijke bevolking hiervan goed mee profiteert. Het lijkt wel wat op het in Nederland vaak toegepaste SROI (Social-return-on-Investment) bij aanbestedingen, maar het gaat veel verder en richt zich vooral ook op lokale bedrijven als partner in de projecten. Het doel van 'local content' is om de plaatselijke economie en werkgelegenheid te versterken door actieve deelname van lokale bedrijven en dienstverleners met extra scholingsinspanningen en duurzame werkgelegenheid voor de bevolking.

De uitdaging zal er voor ons in liggen dat we de groep opdrachtgevers er van overtuigen dat 'local content' naast SROI een structureel onderdeel van het aanbestedingsbeleid moet zijn. Daar krijg je gewoon als inschrijver aanbestedingspunten voor, maar een keiharde voorwaarde qua percentage van de aanneemsom is nog beter.

Ondernemers, zorg er in ieder geval voor dat je in de startblokken staat!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring