Column 2015 'Over innovatie gesproken'

logo
Zoeken

Column 2015 'Over innovatie gesproken'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Over innovatie gesproken' uit 2015.

RWE mag blijven produceren. De Raad van State heeft het laatste struikelblok weggenomen en de milieubeweging is er niet in geslaagd RWE op dit punt beentje te lichten. En wat je ook mag denken over kolencentrales en de bijbehorende milieu-uitstoot. Het was economisch geen sterk verhaal geweest, dat bijna de volledige opwekkingscapaciteit van de grote centrales in de Eemsdelta niet benut zou kunnen worden. Want gas is op dit moment te duur. De gascentrales draaien al tijden als start-stop centrales, die alleen de piekvraag mogen bedienen. Als RWE daar ook nog bij was gekomen, hadden we voor vele miljarden aan geïnvesteerd kapitaal met een rendement van vrijwel niks gehad. En verkoop dan nog maar aan de buitenwacht dat het goed ondernemen is in de Eemsdelta.
Qua innovatie zit de RWE-centrale boordevol met de nieuwste technieken, inclusief een optie om CO2 af te vangen. Maar helaas, opslag van CO2 in lege gasvelden is voorlopig geen maatschappelijke realiteit.

Inmiddels is de Economic Board Groningen zich ook aan het warmlopen. Onlangs is het eerste grote project van de Board gepresenteerd. We krijgen in Noord-Groningen een uniek innovatieproject op het gebied van de mobiele datacommunicatie. Bijna een jaar geleden belde Sieger Dijkstra met de vraag of wij er wat voor zouden voelen om een dergelijk project naar Noord-Groningen te halen. Hij had in Den Haag gehoord dat ze bij EZ en TNO op zoek waren naar een regio om de nieuwe 5G mobiele datacommunicatietechniek uit te gaan testen. En Eindhoven was zich al aan het warmlopen. Toevallig hebben we in Groningen het Agentschap Telecom zitten, KPN zit er nog met een grote vestiging van meer dan 1000 medewerkers en we hebben geld van de Board. Dus onze inschatting was: kansrijk en ervoor gaan. Na diverse gesprekken in Den Haag en Groningen staat er een jaar later een samenwerkingsverband waaraan, naast bovengenoemde organisaties, de grote marktpartijen KPN, Ericsson en Huawei hun deelname hebben toegezegd.

Om even een misverstand weg te nemen. 5G is de aanduiding voor de nieuwste frequenties waarin breedband data voor mobiele toepassingen verzonden kunnen worden. Het is nadrukkelijk niet als alternatief bedoeld voor de vaste verbindingen met koper en glasvezel. Toepassingen vinden we bij mobiele sensortechnologie in de precisielandbouw en ook zelfsturende auto's gaan hier gebruik van maken. Een ander interessant maatschappelijk terrein is zorg op afstand in de eigen woning. Patiënten kunnen mobiel blijven en toch 24 uur per dag onder controle staan van het ziekenhuis. Er zijn voor 5G in totaal al ruim 50 mogelijke nieuwe toepassingsmogelijkheden geformuleerd. Over innovatie gesproken!

Het tweede grote project van de Economic Board ligt ook op het terrein van de "connectivity", maar dan voor de vaste verbindingen. Zoals u waarschijnlijk weet hebben de gezamenlijke gemeenten in het gasbevinggebied in 2014 een project Breedband Noord-Groningen opgezet. Doelstelling is het realiseren van breedband in de vorm van een vaste toekomstbestendige glasvezelaansluiting voor bedrijven en inwoners in het buitengebied. Aangezien het om zeer grote investeringen van vele miljoenen gaat heeft de provincie samen met de Economic Board en de Dialoogtafel de handschoen opgepakt en de verwachting is dat in 2016 daadwerkelijk de glasvezelkabels worden uitgerold, te beginnen in ons gebied.  

En toekomstgericht investeren, dat is de missie van de Economic Board Groningen. De nieuwe directeur, Marco Smit, heeft onlangs zijn visie op 2030 gepresenteerd. De horizon van onze economie biedt een wenkend perspectief. Noord-Groningen is in 2030 welvarender dan de rest van Nederland en kent een lagere werkloosheid dan het landelijke gemiddelde. De energietransitie van fossiel naar duurzaam gaat hier echt vorm krijgen. Het aandeel duurzame energie zal hier fors gaan stijgen. Bedrijven zullen steeds vaker vragen om duurzaam opgewekte energie om hun CO2 footprint terug te dringen. De landbouw-, energie- en chemiebedrijven werken intensief samen om de "biobased economy" in de praktijk te brengen. 

Voor wat betreft de innovatie-agenda Eemsdelta wordt er door de energie- en chemiebedrijven ook nu al hard aan getrokken. Onder coördinatie van clustercommissaris René Scheffers en het project Eemsdelta Green streven we naar een directe koppeling tussen de bedrijven en de kennisinstellingen, waarbij ieder bedrijf continu aan minimaal één duurzaam project werkt en ieder jaar één of meerdere studenten zijn of haar stage en afstudeeropdracht bij het bedrijf realiseert. En dat biedt dan weer nieuw toekomstperspectief aan HBO-ers en academici, die als gevolg van de economische crisis de afgelopen jaren moeizaam aan de bak kwamen. Want slimme jongeren met veel bagage en ideeën, die hebben we broodnodig de komende jaren! 
 

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring