Column 2016 'Markttegenwerking'

logo
Zoeken

Column 2016 'Markttegenwerking'

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Markttegenwerking' uit 2016.

Markttegenwerking

In 2014 heb ik er al een keer aandacht voor gevraagd. De overheid als alomtegenwoordige oppasser die alles tot achter de komma probeert te reguleren met een stortvloed aan wetgeving en regels. Het concept van de marktwerking met zijn staatssteunregels is daarbij ook een voorbeeld van goede bedoelingen met onverwachte negatieve bijeffecten.

In de zorgsector stikken de huisartsen inmiddels in de voorschriften en ongewenste marktwerking. We hebben onlangs gezien dat de vestiging van het nieuwe ziekenhuis in Oost-Groningen bijna niet door kon gaan, omdat de regels het niet toelieten dat het UMCG in de stad een helpende hand uitstak. Ongewenste kartelvorming weet u... Door oplettendheid van alle betrokkenen is dat alsnog goed gekomen door het plaatselijk buitenspel zetten van de regelgeving.

Het realiseren van breedbandinternet in het buitengebied is een vergelijkbaar  probleemgeval. Veel bewoners en bedrijven in het buitengebied moeten het doen met een beperkte snelheid van 2 tot 4 MB. De verbinding is soms zelfs zo slecht dat een simpele mail met een bijlage versturen of een filmpje kijken op YouTube niet lukt. Dit is in toenemende mate een knelpunt voor ondernemers in onder meer de landbouw en de toeristische sector, maar ook leerlingen en studenten hebben voor hun opleiding veel hinder van een trage verbinding. Eemsdelta\EZ verzorgt de projectleiding voor het breedbandproject voor negen gemeenten en we hebben het vorig jaar de vraag geïnventariseerd door het uitzetten van een digitale enquête. 1500 bewoners en bedrijven in het gebied namen de moeite om hier op te reageren. Er kwamen regelmatig stevige knelpunten naar voren, die ook soms grote economische schade met zich mee brengen. Wat te denken van een toeristisch ondernemer die steeds vaker voorafgaand aan de reservering de vraag krijgt hoe het staat met de wifi. Als je dan 3 MB voor een hele camping hebt kun je wel spreken van een probleem.

De grote vraag is nog steeds hoe we nu breedband bij voorkeur met behulp van glasvezel in dat buitengebied aangelegd krijgen. Toen we er in 2013 aan begonnen was het geld natuurlijk het grootste probleem. Tussen de € 15 en € 20 miljoen investeren is geen kinderachtig bedrag. Maar dat was snel voor elkaar door toezeggingen van Dialoogtafel, Economic Board en provincie Groningen. Ondanks de verwoede pogingen van overheden en bewoners laat de oplossing nog steeds op zich wachten. We hebben het geld, de provincie en de gemeenten willen graag en de bewoners en bedrijven zitten met smart te wachten. En toch lukt het ons nog steeds niet.

U gelooft het misschien niet, maar de regelgeving op het gebied van marktwerking en staatssteun ligt hieraan ten grondslag. Den Haag en Brussel hebben de telecomsector als een marktsector gedefinieerd in plaats van een nutsvoorziening.

Ik durf inmiddels wel de stelling aan dat deze marktwerking- en staatssteunregels als bijeffect sterk in het nadeel werken van de in de periferie gelegen dun bevolkte regio's. Dit risico is - zoals zo vaak bij nieuwe wetgeving - volkomen over het hoofd gezien en wij plukken er nu de wrange vruchten van.
 
Wat is er aan de hand? Brussel en Den Haag hebben deze marktwerkingregels bedacht om het bedrijfsleven een concurrerend speelveld te bieden zonder dat bedrijven last hebben van ongewenste interventies van overheden. Deze regels zijn nuttig in gebieden waar een hoge concurrentie tussen marktpartijen geldt, maar werken in perifere krimpgebieden volledig contraproductief. Want marktpartijen investeren daar waar het meeste geld te verdienen is. In de buitengebieden zitten te weinig klanten en moeten ze er geld op toeleggen en gebeurt er vanuit marktpartijen dus helemaal niks. Marktpartijen willen wel, maar dan moeten we per aansluiting een toeslag betalen. Dat willen we graag! Maar dat mag onder deze wetgeving zomaar niet. Want dan worden individuele bedrijven bevoordeeld.

In Brussel is afgesproken dat een overheid niets mag investeren in breedband in een gebied waar de komende drie jaren plannen van marktpartijen zijn om een internetvoorziening van minimaal 30 MB downloadsnelheid te introduceren.  Dit is een snelheid die bij lange na niet toereikend is om de huidige en toekomstige behoefte van bedrijven en veel particulieren in het buitengebied te bedienen. Inmiddels zijn er marktpartijen die aangegeven hebben in ons gebied met behulp van mobiel 4G en opwaardering van de bestaande telefoonlijnen de komende jaren 80% van de bewoners en bedrijven minimaal 30 MB te kunnen bieden. Maar wij willen een supersnel toekomstbestendig internet met behulp van glasvezel! En we hebben het geld klaarliggen en de klanten staan in de rij. En marktpartijen willen ook maar al te graag meedoen. Maar zoals gezegd, we mogen niet.

Suggesties voor een ziekenhuisoplossing zijn daarom van harte welkom!

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring