Column april 2017 - Gezond boerenverstand

logo
Zoeken

Column april 2017 - Gezond boerenverstand

Harrie Hoek, hoofd van Bureau Eemsdelta\EZ, schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Hieronder vindt u zijn column met de titel 'Gezond boerenverstand' uit 2017.

Eind vijftiger jaren maakte een groep prominente notabelen en bestuurders zich ernstig zorgen over de toekomst van Noord-Groningen en startte daarom een onderzoek naar de economische, sociale en culturele situatie. Het onderzoek werd uitgebracht onder de titel "Bedreigd Bestaan" en het voorspelde een doemscenario met een leeglopend platteland. Maar dat beeld is niet uitgekomen. In de zestiger en zeventiger jaren bloeide het Hogeland van Groningen weer op als nooit tevoren.

Precies vijftig jaar na dato in 2009 was er alle aanleiding om dit onderzoek naar de leefbaarheid in Noord-Groningen te herhalen. Door het afnemende geboortecijfer is er in de periferie van Nederland sprake van krimpproblematiek. Krimp betekent terugloop van middelen voor gemeenten en scholen, maar ook voor kleine ondernemers die hun boterham primair moeten verdienen in de regio. Er is daarom in 2009 een aparte stichting Bedreigd Bestaan opgericht met onder andere Emme Groot en Harm Post in het bestuur.

Het rapport "Rijk met Kleine Dorpen" 1) kwam uit in 2012, vlak voordat de aardbevingsproblematiek manifest werd. Conclusie uit het rapport: de regio scoort bij de inwoners hoog op leefbaarheid ook als er sprake is van krimp en het verdwijnen van voorzieningen in de kleine dorpen. De landschappelijke kwaliteit en het woongenot scoort bij de bewoners onveranderlijk hoog. Waar vind je een mooie mix van oude kerken, borgen en wierden met het Werelderfgoed Waddenzee op fietsafstand van je woning.....

En toen kwamen de gasbevingen met een vloedgolf aan negatieve berichtgeving. En vanaf het begin is er fout-op-fout gestapeld. Met name de bewoners waarvan de huizen onevenredig zwaar getroffen waren, kwamen in de kou te staan. Het afwijzen van de opkoopregeling in 2014 voor een beperkt aantal woningen (onze schatting was toen 200 tot 300 woningen) zal de NAM-aandeelhouders Shell en ExxonMobil nog lang financieel nagedragen worden. Want dan was de scherpste angel uit de bewonersproblematiek getrokken. Nu rouleren er plannen voor het opkopen van 50.000 woningen, die wat mij betreft van alle realiteit ontbloot zijn. Waar blijft de noordelijke nuchterheid denk ik dan.

Gelukkig trekken ondernemers zich niet veel aan van alle gedoe. En zeker vanaf het moment dat Google aankondigde om hier € 600 miljoen te gaan investeren is de gereserveerde houding bij ondernemers om in de Eemsdelta te investeren gelukkig verdwenen.

En dat wordt zeker gestimuleerd door de nieuwe Economic Board Groningen. Een echt geluk bij een ongeluk. Want waar de herstelaanpak van woningen voor alle betrokkenen tot een grote poel van ergernis is geworden, functioneert de Economic Board wel naar behoren. De Economic Board is opgericht om de negatieve economische gevolgen van de gaswinning te compenseren. En in tegenstelling tot de andere Economic Boards in Nederland, hebben ze harde euro's tot hun beschikking. € 100 miljoen wel te verstaan. En dat is gepompt in een RIG-investeringsregeling en in fondsen om kleine en grote bedrijven van voldoende krediet te voorzien. Het heeft door onze onvolprezen bureaucratie even geduurd tot de fondsen beschikbaar kwamen, maar nu zien we de belangstelling om in ons gebied te investeren met de dag groeien.

Wij hadden in de Eemsdelta altijd al de beste investeringsplekken voor ondernemers in de aanbieding, maar nu kunnen we ook het ontbrekende stuk financiering er bij leveren. En dat scheelt een slok op een borrel. En het is vast geen toeval, opnieuw zien we Emme Groot terug in een regierol. Samen met Marco Smit en Peter Arnold Jellema vormt hij het bestuur van de Economic Board. En het bestuur kenmerkt zich door de bekende nuchtere aanpak, gecombineerd met een optimistische toekomstvisie. Kansen zoeken, met de ondernemers de beste keuze maken en zorgvuldig omspringen met "ons" gasgeld. Ze gaan vanuit hun lean-en-mean kantoor op Zernike-Groningen op zoek naar de nieuwste innovatieve ideeën en bijbehorende businessplannen. Ze zijn daarom voor ons in korte tijd een onmisbare schakel bij de acquisitie van nieuwe bedrijven geworden. En ze hebben grote projecten in gang gezet op het terrein van snel internet, aardbevingsbestendig bouwen, de ontwikkeling van de toeristische sector en een field-lab voor de nieuwe 5G techniek.

De Economic Board is gestart in 2014 en hun mandaat loopt na 5 jaar in 2019 af. Er ligt nu een vraag bij provincie en EZ om met het huidige budget de periode met twee jaar te verlengen, omdat de opstart zo lang heeft geduurd. Dat lijkt mij niet meer dan logisch en wat mij betreft maken we gelijk een doorkijk naar de toekomst. Want de aardgaswinning loopt de komende jaren zeer waarschijnlijk nog gewoon door en het is niet meer dan normaal dat de regio niet alleen de lasten mag dragen, maar ook de lusten.

Kwestie van gezond boerenverstand!

1) Jan Dirk Gardenier "Rijk met Kleine Dorpen", Koninklijke Van Gorcum Assen, 2012.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring