Masterplan utilities

logo
Zoeken

Masterplan utilities

Binnen dit project worden utiliteiten ontwikkeld, die op basis van een sluitende businesscase kansrijk zijn. Het gaat hierbij om de zeehaventerreinen van Groningen Seaports in Delfzijl en Eemshaven. Denkt u bijvoorbeeld aan utiliteiten die productieketens sluitend kunnen maken. Zo kan gezuiverd afvalwater van het ene bedrijf mogelijk worden ingezet bij productieprocessen bij andere bedrijven. Maar ook een Green grid voor syngas (een leidingennetwerk voor het gasmengsel dat ontstaat bij vergassing van steenkool) en het ontwikkelen van een waterstof-backbone behoren tot de utilities.

De projecttrekker is Groningen Seaports.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring