Wenkend energieperspectief IABR Groningen

logo
Zoeken

Wenkend energieperspectief IABR Groningen

Dat het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie nodig is, staat buiten kijf. Die noodzaak wordt door veel Groningers, vanwege de gaswinning, wellicht nog sterker gevoeld dan elders in het land. Maar hoe kan deze energietransitie plaats vinden? En hoe kan dit tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit van stad en regio? Dat was de vraag waarmee het IABR–Projectatelier Groningen van start ging.

Nordic City Groningen

De provincie Groningen heeft bepaalde eigenschappen die maken dat de overgang naar duurzame energie er wel eens heel succesvol zou kunnen worden. De aanwezigheid van een grote stad met bedrijvigheid en kenniscentra, zeehavens waar energie aan land komt, chemie rond Delfzijl en natuurlijk de prachtige dorpen in de ommelanden met veel ruimte voor alternatieve energiebronnen.

Experts en betrokkenen uit stad en regio hebben in een intensief traject vier mogelijke toekomstplannen ontwikkeld. Deze vier vergezichten vormen samen de ‘Nordic City Groningen’. Een moderne versie van Stad en Ommeland in een nieuwe energieneutrale wereld vol kansen en mogelijkheden. Nordic City kan dienen als inspiratie voor de te voeren discussie. Het biedt een positieve blik op de kansen en mogelijkheden van de energietransitie.

Wenkend energieperspectief Noord-Nederland

Op 10 maart 2016 zijn de resultaten van het IABR projectatelier Groningen gepresenteerd. Met vier vergezichten is een wenkend energieperspectief voor Noord-Nederland en de regio Groningen-Eemshaven ontwikkeld.

Het energieperspectief is niet alleen een opgave, de overgang naar een economie gebaseerd op hernieuwbare energie biedt ook enorme kansen. In de sessie van begin maart zijn de eerste resultaten van het onderzoek geschetst door onder andere Maarten Hajer (hoofd curator IABR–2016–THE NEXT ECONOMY), Jandirk Hoekstra (Ateliermeester IABR ) en de betrokken onderzoeks- en ontwerpbureaus.

Ook zijn de vier vergezichten gepresenteerd: Van het Biobased Noorden tot veilige en energieneutrale dorpen en van Energy Port tot Groningen, slimme energiestad. "Als alle partijen de schouders eronder zetten is het haalbaar om in de periode tot 2035 de CO2 uitstoot met 95% te reduceren en bijna 90% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Aardgas verdwijnt als energiebron naar de achtergrond. Omgevingswarmte, geothermie, zonnewarmte, elektriciteit vervangen het aardgas-aandeel": zo melden de onderzoekers in hun rapport. Door slim energie op te wekken en slim in te zetten, kunnen stad en regio een voorlopersrol innemen, mits betrokken partijen echt werk maken van de energietransitie.

Bekijk hier de video

of download de rapporten:

Rapport Quintel downloaden Download het rapport van E&E advies Download het rapport van Maat Ontwerpers Download het rapport van VPXDG Download het rapport van Atelier Stadsbouwmeester Groningen
Download het rapport IABR–Atelier Groningen: Quintel Intelligence Download het rapport IABR–Atelier Groningen: E&E Advies Download het rapport IABR–Atelier Groningen: Maat ontwerpers Download het rapport IABR–Atelier Groningen: VPxDG Download het rapport IABR–Atelier Groningen: Atelier Stadsbouwmeester Groningen

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring