Infrastructuur

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Projecten / Infrastructuur

Infrastructuur

Hieronder vindt u een of meerdere van onze infrastructurele projecten:

 

 • Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015–2035

  Eemsdelta\EZ en Groningen Seaports hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen afgezet tegen het huidige aanbod, waaronder de huidige technische staat. Op basis van dit onderzoek is de visie op bedrijventerreinen in de Eemsdelta vernieuwd voor de periode 2015 - 2035.

 • Spoorverbinding Roodeschool – Eemshaven

  Een spoorverbinding tussen Roodeschool en de Eemshaven biedt naast het wegverkeer een extra ontsluitingsmogelijkheid voor personenvervoer van en naar de Eemshaven. Het is de bedoeling dat de trein via deze nieuwe verbinding een aantal keren per dag doorrijdt naar de Eemshaven. In de Eemshaven moet de nieuwe trein aansluiten op de boot naar Borkum. Om de trein door te kunnen laten rijden moet het bestaande spoor worden verlengd en komen er twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst en in de Eemshaven komt een nieuw station nabij de terminal van AG Ems.

 • Verplaatsing Aardgascondensaatstation

  De verplaatsing van het station voor personenvervoer te Roodeschool biedt de mogelijkheid om het aardgascondensaatstation in Roodeschool te verplaatsen, wanneer dit ook voor het bedrijf Noordgastransport een haalbare keuze is. Het aargascondensaatstation staat erg dicht op de bebouwing van Roodeschool en het is een lang gekoesterde wens van de bewoners en van de gemeente Eemsmond om deze industriële activiteit met een zeker risicoprofiel te verplaatsen richting de Eemshaven.

 • Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

  Op 24 februari 2015 hebben de provincie en het Rijk de bestuursovereenkomst getekend voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Hiermee komen zij tegemoet aan een lang bestaande politieke wens van de regio. Een verdubbeling van de N33 naar de Eemsdelta kan verdere economische ontwikkeling van dit gebied positief beïnvloeden. De werkzaamheden starten uiterlijk in 2020.

 • Breedband Noord-Groningen

  Technische ontwikkelingen vragen om steeds sneller internet. In het dunner bevolkte buitengebied is het economisch minder rendabel om breedband aan te leggen. En dat terwijl de aanwezigheid van snel internet steeds belangrijker wordt bij de keuze om al dan niet op het platteland te gaan wonen en werken.

  Projecttrekker bedrijven voor de DEAL gemeenten: Eemsdelta\EZ (Harrie Hoek).

 • Heliport Eemshaven

  Voor het realiseren en onderhouden van grote windenergieprojecten wordt veel gebruikt gemaakt van helikopters. Groningen Seaports heeft een geschikte locatie beschikbaar nabij de Eemshaven voor de realisatie van een Heliport. De Heliport wordt gerealiseerd in de loop van 2017/2018.

  De projecttrekker is Groningen Seaports.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Eemsmond
Appingedam
Loppersum
Provincie

Privacyverklaring