Breedband Noord-Groningen

logo
Zoeken

Breedband Noord-Groningen

Technische ontwikkelingen vragen om steeds sneller internet. In het dunner bevolkte buitengebied is het economisch minder rendabel om breedband aan te leggen. En dat terwijl de aanwezigheid van snel internet steeds belangrijker wordt bij de keuze om al dan niet op het platteland te gaan wonen en werken.

Doel van het project

Het project Breedband Noord-Groningen heeft als doel om alle bedrijven en bewoners die daar behoefte aan hebben te voorzien van een snelle internetverbinding. Bureau Eemdelta\EZ is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie.

Fase 1: bewustwording en vraaginventarisatie

In de startfase van het project is het belang van breedband internet uitgelegd en de interesse bij bevolking en ondernemers geïnventariseerd. Deze eerste fase is uitgevoerd door bureau Duidt, Emma communicatie en de Hanzehogeschool Groningen.

Technische pilots

Gelijktijdig is een aantal technische pilotprojecten uitgevoerd. Zo is in Loppersum gekeken naar de mogelijkheden die 4G biedt, is onderzocht of samenwerking tussen particulieren en bedrijven soelaas kan bieden en is er onderzoek gedaan naar de ontsluiting van bedrijventerrein Edema in de gemeente Eemsmond. Tevens is gekeken naar de mogelijkheden die een straalzender kan bieden voor het leveren van breedband in ons buitengebied.

Samenwerking negen gemeenten

In het project werken negen gemeenten samen, namelijk de acht LEADER-gemeenten (gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, en Ten Boer) en de gemeente Slochteren. Bureau Eemdelta\EZ is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Het project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Groningen.

De vraaginventarisatie vormt de afsluiting van fase 1 van het project Breedband Noord-Groningen. Het project richt zich op het grote sociale en economische belang van breedband internet voor de hele regio. Naast het genoemde inventarisatieonderzoek zijn er in het begin van 2015 acht gemeentelijke bijeenkomsten georganiseerd en konden inwoners en bedrijven via de website en sociale media hun mening geven over de problemen die ze hebben met het ontbreken van snel internet.

Economic Board en Dialoogtafel

De Economic Board en de Dialoogtafel Groningen hebben beide 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van breedband internet in het buitengebied van Noord-Groningen. Zij willen hiermee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het door aardbevingen getroffen gebied. In totaal is een geschat bedrag van 16 miljoen euro nodig voor het aardbevingsgebied.

Fase 2: Provincie Groningen en Economic Board worden trekker

Om het gehele buitengebied van de provincie te ontsluiten, hebben provincie Groningen en de Economic Board de trekkersrol overgenomen van de gemeenten die samenwerken in het project Breedband Noord-Groningen. Zij hebben op 12 oktober 2016 de regeling snel internet geopend en deze gegund aan Rodin Broadband Groningen BV. Onder de naam Snel Internet Groningen is deze partij momenteel bezig met de aanleg van snel internet op de aangesloten witte adressen in de provincie. Breedband Noord-Groningen blijft als project bestaan om de vraagbundeling en de aanleg in de negen Noord-Groninger gemeenten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring