Spoorverbinding Roodeschool – Eemshaven

logo
Zoeken

Spoorverbinding Roodeschool – Eemshaven

Een spoorverbinding tussen Roodeschool en de Eemshaven biedt naast het wegverkeer een extra ontsluitingsmogelijkheid voor personenvervoer van en naar de Eemshaven. De verbinding is inmiddels gerealiseerd. Men kan nu een aantal keren per dag doorrijden naar de Eemshaven. Daar sluit de nieuwe treinverbinding aan op de boot naar Borkum. Om de trein door te kunnen laten rijden moest het bestaande spoor worden verlengd en zijn er twee nieuwe stations gerealiseerd. Het station van Roodeschool werd verplaatst en in de Eemshaven kwam een nieuw station nabij de terminal van AG Ems.

Nieuwe stations

De trein van Roodeschool rijdt een aantal keren per dag door naar de Eemshaven. Dit gebeurt binnen de bestaande dienstregeling. Met de extra trein wordt de Eemshaven per spoor ontsloten voor het personenvervoer. Voor de verbinding is 3 kilometer nieuw spoor aangelegd. Daarnaast is ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor aangepast. Ook was het nodig om de beveiliging van het spoor aan te passen. Verder kreeg het station van Roodeschool een nieuwe locatie aan de Hooilandseweg. De nieuwe verbinding is in mei 2018 door Zijne Majesteit de Koning officieel geopend.

Doel

Met het doortrekken van het spoor komt de Eemshaven beter op de kaart te staan. Ook het Waddeneiland Borkum wordt met de personentrein ontsloten, zowel voor toeristen als eilandbewoners. Dit moet het toerisme naar Borkum en van Borkum richting Groningen bevorderen.

Financiering

Het doorrijden van de trein naar de Eemshaven is gerealiseerd door: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Groningen, AG EMS, ProRail, Arriva, Groningen Seaports, gemeente Eemsmond, Regio Groningen Assen, Stadt Borkum , Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen en de Kamer van Koophandel Noord.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring