Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

logo
Zoeken

Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

Op 24 februari 2015 hebben de provincie en het Rijk de bestuursovereenkomst getekend voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Hiermee komen zij tegemoet aan een lang bestaande politieke wens van de regio. Een verdubbeling van de N33 naar de Eemsdelta kan verdere economische ontwikkeling van dit gebied positief beïnvloeden. De werkzaamheden starten uiterlijk in 2020.

Voorkeursalternatief X1 (links) en verschillende alternatieven naast elkaar (rechts)De rijksweg N33 is een belangrijke ‘verkeersader’ met veel vrachtverkeer dwars door Noordoost-Groningen in de richting van de Eemsdelta. Onlangs is het wegvak Assen-Zuidbroek al verdubbeld van twee naar vier rijstroken. Ondernemers, bedrijven, provinciale en lokale bestuurders in de regio pleiten er al lang voor om ook het deel tussen Zuidbroek en Appingedam te verdubbelen. Deze verdubbeling is belangrijk voor de ontsluiting van de Eemsdelta, want optimale bereikbaarheid is een voorwaarde voor een succesvolle economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Meedenken

De projectorganisatie wil de regio actief betrekken bij de procedure. Door middel van bijeenkomsten, werksessies en keukentafelgesprekken zoeken zij naar mogelijkheden om waarde toe te voegen aan de omgeving. Ter ondersteuning van dit proces is de website n33midden.nl opgezet met meer informatie over de alternatieven, de planning en het belang en waarop bezoekers worden uitgenodigd om ideeën en wensen kenbaar te maken via het omgevingsplatform.

Mogelijke alternatieven

Voor de verdubbeling van de N33 zijn zeven alternatieven bedacht. Deze alternatieven bieden andere oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. De beschrijvingen van alle alternatieven vindt u op de website N33midden.nl. Op 24 januari 2018 heeft de provincie bekend gemaakt dat alternatief X1 de voorkeur geniet van Rijk en provincie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij de verdubbeling van de N33 Midden. Maar duurzaamheid is een zeer omvangrijk begrip. Welke thema’s zijn nu het meest relevant bij het verbreden van een weg? En wat zijn de kansen en mogelijkheden in de regio? Die zoektocht is nog in volle gang.

Planning

Voor het aanpassen van een Rijksweg wordt de tracéwetprocedure doorlopen. Op de website N33midden.nl leest u per stap wat er allemaal moet gebeuren voordat de Minister haar toestemming geeft voor de realisatie van de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Eemsmond
Appingedam
Loppersum
Provincie

Privacyverklaring