Appingedam maakt zich zorgen over voorkeurstracé N33 (25-01-2018)

logo
Zoeken

Appingedam maakt zich zorgen over voorkeurstracé N33 (25-01-2018)

Woensdag 24 januari 2018 heeft het Bestuurlijk Duo, bestaande uit de heer De Jong namens de minister en gedeputeerde Gräper-Van Koolwijk namens de provincie Groningen, de keuze openbaar gemaakt van het voorlopig voorkeurstracé bij de aanpak van de N33. De voorkeur gaat uit naar de zogenaamde X1 tracé-variant. Het college van B&W van de gemeente Appingedam maakt zich hierover zorgen omdat Appingedam voor tracé-variant A (huidige route) was. Met de keuze voor X1 dreigt voor de Farmsumerweg een toename van verkeer. Ook krijgt de Woldweg mogelijk geen goede ontsluiting, dat negatieve gevolgen heeft voor bedrijvenpark Fivelpoort en de ontsluiting van het historische stadshart van Appingedam. Wethouder Van Bostelen: "Wij willen op korte termijn bestuurlijk in gesprek over onze zorgen. Weliswaar erkent en herkent het Bestuurlijk Duo onze zorgen, maar er zijn nog geen harde toezeggingen gedaan waarmee ze ons tegemoet komen."

Variant X1 (links) en meerdere varianten (rechts)Betere bereikbaarheid van de regio

Appingedam onderschrijft het doel van het project N33 Midden. Namelijk om de bereikbaarheid van de regio verder te verbeteren en zo bij te dragen aan de economische ontwikkeling, duurzaamheid en leefbaarheid van dit gebied. Naast het vergroten van de bereikbaarheid heeft het project ook als doel om de veiligheid te verbeteren. Tenslotte heeft het project de bestuurlijke ambitie meegekregen dat het project een icoon dient te zijn op het gebied van duurzaamheid.

Verkenning tracé N33 Midden

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Groningen wordt gewerkt aan het "Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport verkenning" (MIRT-verkenning) van het project N33 Midden. De aansturing van het project gebeurt door het Bestuurlijk Duo.

Inzet gemeente Appingedam

De gemeente Appingedam heeft in de MIRT-verkenning een aantal zaken bij de provincie Groningen en Rijkswaterstaat ingebracht, waaronder:

  • bij het onderzoek naar het 'voorkeursalternatief' moeten de effecten van de varianten op het onderliggende wegennet van Appingedam meegewogen worden; in het bijzonder wat betreft de verkeerssituaties op de Farmsumerweg en de Woldweg;
  • de voorkeursvariant mag niet leiden tot een extra en ongewenste verkeersbelasting op de Farmsumerweg in Appingedam;
  • handhaving van een directe ontsluiting van de N33 op de Woldweg is essentieel voor een goede toegang tot het economisch en toeristisch belangrijke historische stadshart van Appingedam, de Woldweg en Fivelpoort.

Keuze voorkeurstracé

Het Bestuurlijk Duo heeft gekozen voor de tracé-variant X1. De tracé-varianten A en X1 scoren beide goed op de gehanteerde criteria en beide dragen bij aan het geformuleerde doel. Appingedam blijft daarom voorlopig vasthouden aan variant A omdat deze volgens de huidige inzichten de belangen en wensen van Appingedam het beste borgt. Van Bostelen: "In het gesprek met het Bestuurlijk Duo willen wij een nadere toelichting waarom niet voor voorkeurstracé A is gekozen. Ook willen wij harde toezeggingen over het hoe dan ook oplossen van de door ons gesignaleerde en door het Bestuurlijk Duo erkende knelpunten. Dat mag niet vooruitgeschoven worden".

Bron: gemeente Appingedam

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring