Burgemeester Hiemstra van Appingedam: ‘Excellent onderwijs voor Eemsdelta sleutel tot succes’ (11-09-2017)

logo
Zoeken

Burgemeester Hiemstra van Appingedam: ‘Excellent onderwijs voor Eemsdelta sleutel tot succes’ (11-09-2017)

‘De economie in de Eemsdelta-regio groeit harder dan elders in de provincie Groningen, en ook sterker dan het Nederlandse gemiddelde. Dat is op zichzelf knap en prachtig. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds structurele problemen zijn. Enerzijds zijn er mensen die geen baan kunnen vinden. En anderzijds bedrijven die niet het geschikte personeel kunnen vinden. De sleutel tot de oplossing van die problemen ligt in het onderwijs: we moeten zorgen voor excellent onderwijs, op maat gesneden. Daarin moeten we zéer ambitieus zijn’.

Dat betoogt Anno Wietze Hiemstra, sinds 6 april waarnemend burgemeester van Appingedam. Hij volgde er Rika Pot op, die na ruim acht jaar burgemeesterschap in Appingedam met pensioen ging. Hiemstra (39) is afkomstig uit Hoogeveen. Daar stond hij bekend als een ambitieuze en gedreven wethouder, onder wiens verantwoordelijkheid er een nieuwe binnenstadvisie van Hoogeveen werd vastgesteld met soms ingrijpende gevolgen voor het koopcentrum. Hiemstra blijft in Appingedam aan het roer staan tot de gemeentelijke herindeling is afgerond.

Anno Wietze Hiemstra is nu bijna een half jaar burgemeester in Appingedam en heeft in die tijd de stad al goed leren kennen. Wat hem opvalt, is dat er meer bedrijvigheid en reuring is dan hij dacht en dat, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de economie in 2016 groeide met 2,9 procent in de regio. Dat was meer dan het landelijk gemiddelde van 2,2% en het provinciale gemiddelde in Groningen van 1,7%. Deze voortgaande groei brengt mogelijk wel een nieuw probleem met zich mee en zal er toe kunnen leiden dat bedrijven zich zullen afvragen hoe ze aan specifiek personeel moeten komen.

Wat hem ook aan Appingedam is opgevallen, is het respect en de waardering voor de zeer fraaie oude binnenstad en de nieuwe architectuur. En het grote cultuuraanbod, zoals diverse musea als Museum Møhlmann of de Groninger Zilverkamer. ‘Inwoners van Appingedam zijn trots op hun stad. Er is een groot zelfbewustzijn, dat zie je niet in alle andere steden!’, aldus de burgemeester.

Hij is onder de indruk van de aanwezigheid van sommige hoogwaardige bedrijven. Zoals ‘BioPac’, dat biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal maakt. Of bij Control Seal. En het Centrum Veilig Wonen is - hoe pijnlijk ook dat het vanwege de bevingen moest worden opgericht - inmiddels een van de grootste werkgevers in de regio.

‘De economie van Appingedam is anders dan die van Hoogeveen, waar veel maakindustrie is. Maar ik zie ook wel een overeenkomst. Zowel in Hoogeveen als in Appingedam is er sprake van een mismatch tussen vraag naar en aanbod van personeel. In Hoogeveen hadden we daar een antwoord op gevonden, namelijk zorgen voor op maat gesneden opleidingen. Dat is relatief goed gelukt, en ik zou dat ook hier in de regio willen doen! En dat in een mooie drietrap: een samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en onderwijs’.

Volgens de waarnemend burgemeester is het bestaande MKB nog steeds de belangrijkste banenmotor. Veel groei wordt gerealiseerd in de kleine bedrijven. ‘En daarom zie ik het ook als een belangrijke rol voor mijzelf: waar mogelijk kleine bedrijven helpen, zodat ze kunnen floreren. Natuurlijk: zo heel veel kan ik niet doen als burgemeester, maar als ik ook maar iets kan betekenen voor kleine bedrijven, zoals het leggen van contacten, dan zal ik dat beslist graag doen’.

Tijdens het interview komt de waarnemend burgemeester regelmatig terug op het thema onderwijs, wat voor hem duidelijk zeer belangrijk is. ‘De sleutel tot een betere arbeidsmarkt is excellent onderwijs. Zo kunnen we mensen helpen die thuis zitten zonder werk. En bedrijven die specifiek personeel nodig hebben. We moeten alles uit de kast halen om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op behoeften van bedrijven. Als in een stad als Zwolle bijvoorbeeld het onderwijs een cijfer ’8’ waard is, dan moeten wij zorgen dat het hier een ’9’ krijgt, in samenwerking met perfecte leerkrachten’.

Gelukkig is ook de rest van bestuurlijk Eemsdelta overtuigd van het belang van uitstekend onderwijs. Daarom komt er een nieuwe campus, met nieuwe onderwijsvoorzieningen voor huidige scholen uit Appingedam én Delfzijl. ‘We krijgen daarmee een fantastische kans om werkelijk iets prachtigs neer te zetten, zonder dat het te grootschalig wordt. In samenwerking met het Noorderpoortcollege kunnen we er ook nieuwe vormen van onderwijs realiseren, zoals avondonderwijs of een bedrijfsvakschool’, aldus een gedreven waarnemend burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Eemsmond
Appingedam
Loppersum
Provincie

Privacyverklaring