‘NextWorx’ gaat in Eemsdelta groene economische activiteiten stimuleren (12-02-2019)

logo
Zoeken

‘NextWorx’ gaat in Eemsdelta groene economische activiteiten stimuleren (12-02-2019)

De economie van Noord-Groningen krijgt een bijzondere economische impuls. Dat is althans de overtuiging van de initiatiefnemers van een nieuwe samenwerking onder de naam innovatiewerkplaats NextWorx. Doel hiervan is het bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de economie en de leefomgeving in de Eemsdelta.

NextWorx moet uitgroeien tot de vierde gebiedscoöperatie in de provincie Groningen. De eerste was Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Deze is tot nu toe zó succesvol in het nastreven van haar doelen - het aanjagen van maatschappelijke en economische innovatie - dat het begin januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland werd onderscheiden met de Langmanprijs.

‘Net als in het Westerkwartier willen we in Noord-Groningen duurzame initiatieven die er zijn vanuit de bevolking en in de dorpen, verder helpen ontwikkelen. Wij kunnen vanuit NextWorx deze initiatieven met onze deskundigheid ondersteunen’, vertelt Lies Oldenhof. De nieuwe coöperatie is gevestigd op de eerste verdieping van het kantoor van Univé in Appingedam en zal donderdag 14 februari officieel worden geopend.

Energiecollectieven, ondernemende Groningers die samen een bedrijf starten, dorpsinitiatieven: het gonst momenteel van de ondernemersinitiatieven. En ook in de regio Eemsdelta (de gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam) bruist het.

Om deze ondernemende mensen met raad en daad terzijde te staan, namen Univé en de Hanzehogeschool het initiatief tot de oprichting van NextWorx, als open samenwerking van studenten, onderzoekers, regionale overheid, bedrijven, organisaties en MKB.

‘Er gebeurt ontzettend veel in Noord-Groningen. Maar niet iedereen is volledig ingevoerd in het opzetten van bedrijven of heeft kennis van een bedrijfsmatige aanpak. Daar willen wij ze graag bij helpen; we willen deze initiatieven aanjagen. Op die manier hopen we onze regio van nieuwe impulsen te voorzien.
En ervaringen uit het verleden hebben laten zien dat coöperaties vaak een lang leven zijn beschoren’, vertelt Lies Oldenhof. Zij heeft straks de leiding over NextWorx, een functie die haar op het lijf geschreven is. Ze werkte daarbij intensief samen met mede-oprichters Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool, en Rudolf Doornkamp van Univé.

Zij is sinds 2003 werkzaam voor de Hanzehogeschool, aanvankelijk als docent en begeleider in vastgoed en energie-onderzoek, nu als Projectleider voor het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen. Ze kent de regio op haar duimpje, en woont al sinds 1983 in Stedum, toen ze startte als fysiotherapeut in deze regio. Dankzij haar werk vanuit de Hanze als kwartiermaker voor de innovatiewerkplaats kunnen ook studenten van de Hanzehogeschool bij de werkzaamheden van NextWorx worden betrokken.

‘Ik ben ontzettend blij met deze functie. Ik hoop dat het ons zal lukken om er voor te zorgen dat de ‘gebiedscoöperatie’ ook bij ons in de Eemsdelta een gevestigd begrip wordt, en dat mensen het straks als hun eigen coöperatie gaan beschouwen. We willen NextWorx ontwikkelen tot aanjager en samenbinder in de regio, en dat we de bestaande krachten kunnen versterken’.

De oprichting van NextWorx was een idee van Rudolf Doornkamp. Toen een groot deel van het kantoor van Univé vrij kwam, stelde hij Willem Foorthuis voor om er een gebiedscoöperatie in te vestigen. ‘Univé is zelf een voorbeeld van een succesvolle coöperatie en in de provincie Groningen zijn coöperaties steeds succesvol geweest, zoals AVEBE en Rabobank. Het businessmodel van de coöperatie lijkt weer helemaal terug van weggeweest, en is ook zeer aantrekkelijk voor de verdere ontwikkeling van duurzame initiatieven’, vertelt Oldenhof.

‘Daarnaast betrekken wij ook andere organisaties in het gebied bij onze dienstverlening. Zo zal Eemsdelta\EZ straks één van de partners zijn waar wij mee gaan samenwerken. Het gaat er om dat we samen alle economische kansen oppakken’, aldus Oldenhof.

‘Wat wij hier bij NextWorx gaan doen, is het bieden van ondersteuning aan nieuwe vormen van samenwerking. Zo komen coöperaties hier steeds meer tot ontwikkeling. Die kunnen we op tal van manieren ondersteuning bieden. Zo zouden we berekeningen kunnen maken voor energie-coöperaties in dorpen. Of coöperaties die elektrisch (deelauto) rijden in dorpen willen opzetten, ondersteunen. Maar denk ook aan het betrekken van studenten en onderzoekers bij de eerstelijns gezondheidszorg in Appingedam, een samenwerking van onder andere huisartsen, gemeente en welzijnsinstanties. Studenten diëtetiek kunnen ouderen niet alleen helpen met voedingsadviezen, maar met het doen van inkopen en ze daardoor direct betrekken bij de keuzes die ze maken. Daar leren studenten ook weer van. Natuurlijk onderzoeken we dan ook het effect van deze inzet. En zo zijn er nog héel veel meer voorbeelden. Werk aan de winkel!’, aldus Lies Oldenhof.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring