Ontwikkeling zonnepanelenfabriek Powerfield stopgezet (09-05-2018)

logo
Zoeken

Ontwikkeling zonnepanelenfabriek Powerfield stopgezet (09-05-2018)

In plaats van zelf een fabriek te bouwen, gaat Powerfield onderzoeken een samenwerking met Energyra aan te gaan. Energyra bouwt een zonnepanelenfabriek in Noord-Holland, waar hoog rendement panelen worden gemaakt, met de innovatieve backside-contact technologie. Powerfield en Energyra willen de geschiktheid van deze panelen voor zonneparken in de praktijk aantonen door deze panelen in enkele zonneparken toe te passen en hun performance nauwgezet te monitoren. Het zonnepark van Powerfield in Oppenhuizen zal als eerste zonnepark ter wereld uitgerust worden met deze hoogrenderende, “next-step-technology” zonnepanelen.

‘Mondiale ontwikkelingen maken eigen assemblagefabriek van Powerfield niet langer rendabel, wel markt voor innovatieve high-end panelen van Energyra’

De ontwikkeling van de zonnepanelenfabriek Powerfield Solar Factory in Appingedam is stopgezet. Het blijkt niet meer mogelijk een rendabele business case te realiseren. Oorzaak is vooral gelegen in mondiale economische ontwikkelingen in de solar sector.

Directeur Elwin Ter Horst betreurt het besluit ten zeerste: “Toen we begonnen met het ontwikkelen van de fabriek waren de perspectieven heel goed. Inmiddels hebben er zich ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan op mondiaal vlak, waardoor het niet meer gaat lukken een succesvolle traditionele zonnepanelenfabriek in Nederland te bouwen. We hebben met pijn in het hart besloten er een streep door te zetten, voordat we zouden beginnen met investeren”.

De prijs van traditionele zonnepanelen in Europa is de afgelopen maanden sterk gedaald, waardoor de productie van het type panelen dat in de Powerfield Solar Factory zou worden geproduceerd niet meer lonend kan, zelfs niet met de zogeheten RIG subsidie. Een combinatie van factoren speelt een rol. De Verenigde Staten heffen sinds januari van dit jaar een importtax van 30% op buitenlandse zonnepanelen. Doordat deze maatregel al een jaar eerder was voorspeld, hebben de Amerikanen in 2017 zoveel mogelijk panelen ingekocht, met als gevolg dat de vraag naar buitenlandse panelen in de VS bijna geheel tot stilstand is gekomen. In de Europese Unie gebeurt het tegenovergestelde. De minimum import prijs op Chinese panelen wordt per september 2018 afgeschaft en om al te grote marktverstorende effecten te voorkomen gaat die prijs nu al versneld naar beneden. Gevolg van dit alles is dat de Chinezen hun overproductie niet meer kwijt kunnen in de VS, terwijl de EU juist de toegang voor Chinese zonnepanelen open zet.

Hier speelt verder mee dat banken vrijwel alleen zonneparken financieren die worden uitgerust met ‘standaard’ panelen die al enkele jaren op de markt zijn en eerder zijn toegepast in zonneparken. Omdat Powerfield Solar Factory met name wilde produceren voor de eigen zonneparken, was zij voornemens ook deze ‘standaard’ panelen te produceren.

Het is juist dit type panelen dat in Azië in massa wordt geproduceerd. Voor ‘nieuwkomers’ zonder innovatieve technieken is het moeilijk overleven in die markt, vooral omdat de Chinese bedrijven die fabrieken voor zonnepanelen bouwen, deze zeer goedkoop kunnen financieren dankzij stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid. Door de samenwerking met Energyra wil Powerfield een lans breken voor innovatieve solar technologie en de status quo doorbreken: de nieuwe generatie zonnepanelen zoals die door Energyra worden geproduceerd gaan niet alleen veel langer mee, ze wekken ook meer stroom op over de (langere) levensduur en staan daarmee borg voor de laagste prijs per kWh voor de geproduceerde stroom.

Bovendien zijn de Energyra panelen soldeer-, lood-, cadmium- en fluorvrij en beschikken over een zeer lage ‘carbon footprint’ dankzij de lokale productie in Nederland. Beide bedrijven zijn er van overtuigd dat – zo mogelijk geholpen door een geringe “vergroening” van de bestaande subsidieregelingen – juist op deze wijze een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan verdere verduurzaaming van zonne-energie en daarmee de basis wordt gelegd voor de zeer duurzame zonneparken van de toekomst.

Powerfield Solar Factory ziet de mogelijke samenwerking als een meer verantwoorde strategie om lokale productie van zonnepanelen te realiseren en acht het financiële risico van het bouwen van een eigen ‘traditionele’ zonnepanelenfabriek in Nederland te groot om hiermee door te gaan. Met de realisering van de fabriek was een investering van ruim 20 miljoen euro gemoeid. Inmiddels heeft Powerfield Solar Factory de RIG-subsidie die was gereserveerd teruggegeven.

Elwin Ter Horst zal zijn werkzaamheden voor Powerfield Solar Factory beëindigen, maar blijft namens PowerField betrokken bij de samenwerking met Energyra.

Bron: Powerfield

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring