Proeffabriek bioraffinage onderstreept belang Chemport Europe (11-10-2017)

logo
Zoeken

Proeffabriek bioraffinage onderstreept belang Chemport Europe (11-10-2017)

Het Amsterdamse technologiebedrijf Avantium opent medio volgend jaar een proeffabriek voor de bioraffinage van hout in Delfzijl. Hun komst naar het Noorden heeft alles te maken met het ‘ecosysteem’ voor groene chemie dat Chemport Europe vertegenwoordigt. De proeffabriek van Avantium kan op jaarbasis enkele tonnen biomassa omzetten in zuivere glucose, gemengde suikers en lignine. Daarbij gebruiken ze zoutzuur dat door een fabriek van AkzoNobel in Delfzijl wordt geproduceerd.

‘De beschikbaarheid van zoutzuur en de daarbijbehorende infrastruktuur was voor Avantium een belangrijke reden om naar Delfzijl te komen. Maar wat ze ook heeft overtuigd was de beschikbaarheid van kennis en talent in Groningen, de aanvoer van houtsnippers via Staatsbosbeheer, de productie van groene st(r)oom en de aanwezigheid van de haven’, vertelt Errit Bekkering van de NOM, een van de trekkers van Chemport Europe.

In februari 2017 maakte Avantium bekend samen te gaan werken met AkzoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl om houtsnippers om te zetten naar hernieuwbare chemische grondstoffen. Als de proeffabriek succesvol is, zal er een fabriek met een capaciteit van 135.000 tot 350.000 ton hout komen, ook in Delfzijl. Daarmee past Avantium uitstekend in de plannen om een groen chemiepark te ontwikkelen. Bekkering: ‘Glucose is een grondstof voor tal van chemische verbindingen die weer verder omgeset kunnen worden in bioplastics, vitamines, enzymen en geneesmiddelen. Voor fabrikanten die hun carbon footprint willen verkleinen en geen onderdeel willen woden van de ‘Food versus Fuel’ discussies is glucose uit houtachtig  materiaal zeer interessant.’

De gemengde suikers uit de bioraffinaderij zijn te gebruiken voor de productie van transportbrandstoffen zoals bio-ethanol en biokerosine. En lignine is de houtfractie met de hoogste energie-inhoud. ‘RWE is ook een partner in het consortium, zij zouden de lignine kunnen bijmengen in hun energiecentrale in de Eemshaven.’

Met de processen die Avantium nu beheerst, is de bioraffinage commerciëel interessant. Dat vormt een prima basis om de technologie door te ontwikkelen en tot nog waardevollere toepassingen te komen. Dat is vergelijkbaar met de ontwikkeling van de raffinage van olie. Ook daar werden reststromen uiteindelijk steeds meer omgezet in waardevolle grondstoffen.

Chemport Europe is inmiddels in gesprek met potentiële afnemers van de producten die de eerste bioraffinaderij in Delfzijl gaat produceren. ‘Op die manier kan Delfzijl – op een passende schaal – een groene tegenhanger worden van Rotterdam, met z’n aardolie’, denkt Bekkering. In de chemische industrie is er een duidelijke ambitie om te vergroenen. Noord Nederland speelt daar via Chemport Europe op in. Industriële partners, kennisinstellingen en de lokale en regionale overheid willen het eigen ‘ecosysteem’ benutten om groene chemie te stimuleren. Het grote landbouw- en bosareaal kan een deel van de grondstoffen leveren en de bestaande chemieclusters in Delfzijl en Emmen bieden prima aansluiting voor nieuwe bedrijven. Bekkering: ‘Daarom zoeken wij partijen op en vertellen ze: als je iets wilt met groene chemie in Europa, kom dan naar Chemport.’

Bron: NOM

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Eemsmond
Appingedam
Loppersum
Provincie

Privacyverklaring