Van Mulligen, hoofdeconoom CBS: ‘Het gaat goed met economie Eemsdelta’ (12-09-2018)

logo
Zoeken

Van Mulligen, hoofdeconoom CBS: ‘Het gaat goed met economie Eemsdelta’ (12-09-2018)

Het gaat goed met de economie van de Eemsdelta. Met name de economie in Delfzijl en omgeving doet het goed: Delfzijl behoort tot de regio’s met de stérkste economische groei van Nederland. De groei was in 2017 3,6 procent. Dat was hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,2 procent, terwijl de gehele economie in de provincie Groningen zelfs een achteruitgang vertoonde van 0,6 procent. Landelijk gezien staat de regio Delfzijl en omgeving daarmee in de top tien van best presterende regio’s van Nederland.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom CBS‘En dat is erg plezierig. Maar het is geen reden om op de lauweren te gaan rusten, want het is toch een economisch kwetsbaar gebied. Er is in Delfzijl een beperkt aantal grote industrieën. Industrie is een conjunctuurgevoelige bedrijfstak. Als het goed gaat, gaat het opeens ook héél goed. Maar als het slechter gaat, dan kan het ook snel weer hard minder worden’. Dat zegt Peter Hein van Mulligen, als hoofdeconoom werkzaam voor het CBS.

Hij reageert daarmee op cijfers over de prestatie van ‘Corop Delfzijl’. Een COROP-gebied is een regionaal afgebakend gebied binnen Nederland volgens de zogenaamde “COROP-indeling”. Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De naam COROP komt van Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeks Programma. Dit was de naam van de commissie die in 1971 de indeling van Nederland in COROP-gebieden ontwierp. In totaal zijn er in Nederland 40 COROP-gebieden, waaronder dus Delfzijl en omgeving.

Volgens Van Mulligen is er niet alleen sterke groei in Delfzijl, maar ook in de Eemshaven. Beide gebieden leveren ongeveer hetzelfde, positieve beeld op: ‘Dat de economie in Delfzijl en de Eemshaven zo hard groeit, hangt zeer samen met de Nederlandse economie als geheel: de industrie is een conjuctuurgevoelige sector. Welnu: in Nederland doet de industrie het goed, beter dan de rest. Dat betekent dat het erg goed gaat met Delfzijl en de Eemshaven, omdat de industrie daar nu eenmaal sterk is vertegenwoordigd’.

Peter Hein van Mulligen kent Noord-Groningen overigens erg goed. Hij groeide op in Uithuizen, ging in Groningen naar school en studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Is hij ook een beetje trots op het feit dat het met “zijn” regio nu zo goed gaat?

‘Dat het goed gaat is heel plezierig! Maar het blijft kwetsbaar. Het zou het beste zijn wanneer de economie in de Eemsdelta niet zo afhankelijk zou zijn van enkele grote industrieën.

Het is volgens Van Mulligen niet zo eenvoudig om de economie minder kwetsbaar te maken. ‘In kleine gebieden blijf je kwetsbaar, en het is lastig om daar iets aan te doen. Kijk naar de strokarton-industrie in oost-Groningen. Toen dat verdween, had dat een enorme impact op de economie en eigenlijk is het gebied nooit helemaal hersteld.

Maar al deze relativeringen ten spijt, blijft het positief dat de economie in de Eemsdelta momenteel dus veel beter draait. ‘Dat is absoluut goed nieuws. Of, op z’n Gronings: ’t Kon minder!’, aldus CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring