Wenkend energieperspectief IABR Groningen (05-04-2016)

logo
Zoeken

Wenkend energieperspectief IABR Groningen (05-04-2016)

Op 10 maart zijn de voorlopige resultaten van het IABR projectatelier Groningen gepresenteerd. Met vier vergezichten is een wenkend energieperspectief voor Noord-Nederland en de regio Groningen-Eemshaven ontwikkeld.

Het energieperspectief is niet alleen een opgave, de overgang naar een economie gebaseerd op hernieuwbare energie biedt ook enorme kansen. In de sessie van begin maart zijn de eerste resultaten van het onderzoek geschetst door onder andere Maarten Hajer (hoofd curator IABR–2016–THE NEXT ECONOMY), Jandirk Hoekstra (Ateliermeester IABR ) en de betrokken onderzoeks- en ontwerpbureaus.

Ook zijn de vier vergezichten gepresenteerd: Van het Biobased Noorden tot veilige en energieneutrale dorpen en van Energy Port tot Groningen, slimme energiestad. "Als alle partijen de schouders eronder zetten is het haalbaar om in de periode tot 2035 de CO2 uitstoot met 95% te reduceren en bijna 90% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Aardgas verdwijnt als energiebron naar de achtergrond. Omgevingswarmte, geothermie, zonnewarmte, elektriciteit vervangen het aardgas-aandeel": zo melden de onderzoekers in hun rapport. Door slim energie op te wekken en slim in te zetten, kunnen stad en regio een voorlopersrol innemen, mits betrokken partijen echt werk maken van de energietransitie.

Vanaf eind april 2016 zijn de resultaten hiervan te zien in Rotterdam als één van de ankerpunten van de hoofdtentoonstelling IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. U krijgt op deze tentoonstelling een beeld van alle veertig internationale inzendingen voor deze tweejaarlijkse biennale.

In de periode mei- juli 2016 zal de deel-expositie van het Groningen Nordic City project ook in onze regio te zien zijn. In ieder geval in juni in Warffum (Het Hogeland College), in Appingedam (raadhuis) en tijdens Delfsail in Delfzijl (eind juni/begin juli).

IABR–2016–THE NEXT ECONOMY is tot en met 10 juli 2016 het platform voor creatieve coalities van ontwerpers, bestuurders, bedrijven, burgers en anderen met nieuwe ideeën en verbeeldingen van de stad van de 21e eeuw.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring