Seaports terreinen

logo

Snelmenu

ContrastaA
Zoeken
U bent hier: Home / Vastgoed / Seaports terreinen

Seaports terreinen

De Groninger zeehavens zijn in beweging

Groningen Seaports is de beheerder van beide havens en de aangrenzende industrieterreinen. Tot de kerntaken van Groningen Seaports behoren het ontwikkelen en uitgeven van nieuwe industrieterreinen in de havengebieden, het faciliteren van nieuwe industrieën die zich in de havens willen vestigen en het stimuleren van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de industrieterreinen van de havens.

Terreinen zijn uitstekend geschikt als vestigingslocatie

Naar verwachting vindt de belangrijkste groei de komende jaren in de sectoren Energie, Logistiek, Offshore windindustrie, Agribusiness, Chemie, MKB en Data plaats. Door de ligging, het aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen, de aanwezige infrastructuur, de ruimte en de aantrekkelijke grondprijzen zijn de terreinen van Groningen Seaports uitstekend geschikt als vestigingslocatie. Groningen Seaports heeft nog ruim voldoende grond beschikbaar in zowel de Eemshaven als in Delfzijl, ook rechtstreeks aan het water. Terreinen voor havengerelateerde activiteiten, voor grootindustrie, voor het industriële midden- en kleinbedrijf, voor logistieke bedrijven.

USP's Groningen Seaports

  • (Milieu)ruimte
  • Aanwezige industrieën
  • Commerciële “rode loper” houding
  • Eén loket overheden
  • Fileloze haven en achterland
  • Loodsenvrijstelling voor schepen < 90 meter
  • Ecoports

Vestigingsbeleid

Groningen Seaports heeft in 2016 een brochure uitgegeven over het vestigingsbeleid op de seaports-terreinen. Deze kunt u hieronder downloaden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Eemsmond
Appingedam
Loppersum
Provincie