18 november 2020 waren de herindelingsverkiezingen

Vanaf 1 januari 2021 gaan de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder als de gemeente Eemsdelta. Op 18 november 2020 waren in Appingedam, Delfzijl en Loppersum dan ook vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad.

De leden van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over woningbouw, het aanleggen van straten en fietspaden, jeugdhulp en  hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn. De herindelingsverkiezingen zijn anderhalf jaar eerder dan de gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten. Daarom zit de gemeenteraad die we op 18 november kiezen ook anderhalf jaar langer dan de gebruikelijke vier jaar, namelijk tot 2026.

Voorlopige uitslag

Na het tellen van alle stemmen is de voorlopige uitslag als volgt:

Op volgorde van lijstnummer:

  1. Lokaal Belang Eemsdelta: 5245
  2. ChristenUnie: 1803
  3. Gemeentebelangen Eemsdelta: 1329
  4. VVD: 1724
  5. Partij van de Arbeid:  2616
  6. CDA: 1657
  7. Seniorenpartij Eemsdelta: 403
  8. GroenLinks: 953
  9. Jongerenpartij Eemsdelta: 428
  10. D66 : 268

Voorlopige cijfers overig:

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 16426

Aantal blanco stemmen: 20

Aantal geldige stemmen: 16446

Aantal ongeldige stemmen: 30

Aantal kiezers:16476

Aantal kiesgerechtigden: 37271

Opkomstpercentage: 44,21 procent

Hoe het verder gaat

Op vrijdag 20 november 2020 vindt om 10.00 uur de openbare zitting van het hoofdstembureau plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Dan wordt officieel duidelijk wie er in onze nieuwe gemeenteraad komt.

Diezelfde middag van 14.30 tot 16.00 uur is er in de raadszaal in Delfzijl een bijeenkomst gepland voor de beoogde fractievoorzitters van de gekozen politieke partijen. Tijdens deze bijeenkomst spreken zij zich onder andere uit over de interpretatie van de verkiezingsuitslag, de gewenste bestuurscultuur en welke stappen worden gezet om tot een college te komen.

Meer informatie over deze bijeenkomst vind je in het nieuwsbericht over de duidingsbijeenkomst.

Tellijsten

De data in het onderstaande CSV-bestand bevat de tellingen op niveau van stembureau, partij en kandidaat.

Proces-verbalen

Vaststelling aantal stemmen (zie bijlage model N11).

De proces-verbalen per stembureau zijn onderaan de pagina apart bijgevoegd.