30.000 euro en geen versterking?

Deze week ontvangen veel inwoners van onze gemeente een brief met daarin de boodschap dat zij in aanmerking komen voor een subsidieregeling van 30.000 euro. Deze brief is een vervolg op een eerdere brief van februari 2021 over de vergoeding van 30.000 euro en het eventuele aanbod om, in plaats van de vergoeding, te kunnen kiezen voor een aanvullend pakket (versterkings-) maatregelen.

Niet in plaats van eventuele versterking

Wij merken dat deze brief veel vragen oproept, vooral over de mogelijke versterking van een gebouw. De 30.000 euro subsidie komt niet in plaats van een versterking die eventueel nog nodig is. Ieder gebouw krijgt, als dat nog niet het geval is, een opname en een beoordeling door NCG. Als uit deze beoordeling blijkt dat een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet en versterking nodig heeft, dan wordt dit gebouw versterkt.