36 kilo per persoon minder restafval in 2023

Vorig jaar is de hoeveelheid restafval per inwoner met 22,5% gedaald. Van 160 kilo per persoon in 2022 naar 124 kilo in 2023!

Het scheidingspercentage is hierdoor met 4% gestegen naar 77%. Het gaat om afval dat wordt opgehaald aan huis én afval dat je zelf wegbrengt naar de glas- en textielcontainers en de milieustraten. Wil je meer weten over de inzamelresultaten? Ga dan naar de Afvalspecial in het Gemeentenieuws via de website van de Eemsbode. Of mail je vraag naar afvalscheiden@eemsdelta.nl

Wethouder David de Jong: "Door de invoering van Diftar is de aangeboden hoeveelheid afval flink omlaag gegaan. Het scheiden van afval gaat de goede kant op. Daar wil ik onze inwoners een compliment voor maken." 

2025: 100 kilo restafval per persoon

Voor 2025 is 100 kilo rest­afval per persoon ons doel én een nog hoger scheidingspercentage. Daarom gaan we dit jaar een aantal acties in gang zetten om dat te bereiken. 

Acties om doel te bereiken

  • Bij hoogbouw staan op verschillende plekken bovengrondse verzamelcontainers voor afval. 

Dit jaar gaan we die in stappen vervangen door ondergrondse containers. Ook plaatsen we gft-zuilen voor groente-, fruit- en tuinafval. Bewoners van hoogbouw kunnen dan ook gft-afval inleveren. Je krijgt hierover een brief. 

  • Bij de ondergrondse containers die er al staan komt ook een gft-zuil.