Aanpak bomen en bosjes deze winterperiode

Deze winterperiode gaan we verschillende bomen en bosjes binnen onze gemeente vervangen en aanpakken. Een deel van de bomen is ziek, waardoor takken af kunnen sterven. Dit kan onveilige situaties veroorzaken langs wegen, paden en in parken.

Lees hieronder het persbericht.

Gemeente gaat bosjes aanpakken en bomen vervangen

De gemeente Eemsdelta gaat de aankomende winterperiode diverse bomen vervangen en bosjes aanpakken. Zieke bomen die een risico vormen worden gekapt, nieuwe bomen worden aangeplant. Dit doen we op meerdere plekken in de gemeente. Het gaat om bomen langs wegen en paden, in parken en om bomen in bosverband.

Essentaksterfte

De gemeente Eemsdelta heeft ruim 37.000 bomen langs wegen, paden en in parken. Ongeveer 18% daarvan bestaat uit essen. Jonge en oude essen worden overal in Nederland steeds vaker aangetast door essentaksterfte. Dit is een agressieve schimmelziekte. Bladeren, twijgen en takken raken aangetast en sterven af. Over het algemeen is sprake van een voortgaande taksterfte waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Veel essen gaan uiteindelijk dood.

Op meerdere plekken in de gemeente staan kleine bosjes. Veel van deze bosjes bestaan voor een groot deel uit essen. Juist in deze bosjes grijpt de essentaksterfte stevig om zich heen. Omdat er vaak wandelpaden lopen door deze bosjes, is de kans op schade of letsel door vallende takken groot. Het veiligstellen van deze bosjes betekent vaak grootschalige kap. We vormen deze percelen om naar meer gevarieerde bosjes met een grotere biodiversiteit. De bosjes die we aankomende winter aanpakken, hebben vanwege de ligging en omvang minder impact op de directe woon- en leefomgeving.

Voor elke gekapte boom, een nieuwe boom

Wethouder Pier Prins (natuur): "We planten voor elke gekapte zieke es een nieuwe boom terug. Waar het kan doen we dat op dezelfde locatie. Het is niet altijd mogelijk om op precies dezelfde locatie terug te planten. Voor het vervangen van die bomen zoeken we een plek in de directe omgeving of ergens anders in de gemeente waar de nieuwe boom oud kan worden".

Samen met inwoners

We willen inwoners graag betrekken bij de plannen. Omdat we door de coronamaatregelen geen bijeenkomsten met grote groepen konden organiseren, hebben we de plannen voor grotere bossen opgeschoven naar 2022. We willen volgend jaar het bosgebied Stilleweer in Appingedam en het Tuikwerderrakbos in Delfzijl aanpakken. Inwoners die willen meedenken over deze bosplannen, kunnen zich bij de gemeente melden. Meer informatie is te vinden op eemsdelta.nl/essentaksterfte. Op deze plek staat ook een kaart waarop te zien is welke bosjes worden omgevormd.

Einde persbericht.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.

Een foto van bomen. De foto is gemaakt van onderaf naar boven gericht. Je ziet ook een stuk blauwe lucht boven de bomen.