Aanpak overlast roeken in Appingedam

In delen van Appingedam hebben mensen veel overlast van roeken. Het gaat onder andere om de plekken aan de Barrage, bij begraafplaats Rusthof, kerk Tjamsweer en de Wierde. Op deze plekken gaat de gemeente Eemsdelta de roeken verjagen.

Geluid en vogelpoep

Roeken zijn kraaiachtige vogels die graag in hoge bomen broeden. De kolonies bestaan uit gemiddeld 40 tot 80 nesten. Roeken zijn vooral luidruchtig op het nest net voor zonsopgang en net na zonsondergang. Ze kunnen tot laat in de avond actief blijven. Daarnaast laten de vogels veel poep achter. 

Naar locaties buiten bebouwde kom

De roeken worden de komende tijd planmatig en onder professionele begeleiding verjaagd naar locaties buiten de bebouwde kom. Deze beheerlocaties worden zo ingericht dat de roek hier naartoe gelokt wordt tijdens de verjagingswerkzaamheden. De nesten van de overlastlocaties worden verplaatst naar de beheerlocaties. Dat trekt de roeken aan, deze vogelsoort heeft een erg goed reukvermogen.  

De aanpak

Vlak voor zonsopkomst en vlak na zonsondergang zal er door goed geïnstrueerde verjagers rondes worden gelopen om de roeken te verjagen. Dit doen zij met felle zaklampen. Door de zaklampen te gebruiken en eventueel andere visuele middelen zal er geen geluidsoverlast zijn voor andere dieren en omwonenden in de omgeving. De verjager richt zich alleen op de roeken. 

De roek is een beschermde soort omdat in verschillende delen van het land de aantallen roeken dalen. In het noorden van het land neemt de populatie juist toe. Appingedam biedt de roek een veilige plek buiten de bebouwde kom om te broeden. De provincie Groningen heeft toestemming gegeven voor het verjagen (ontheffing verleend). De verjagingswerkzaamheden starten half januari 2021.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.

Roeken in Appingedam