Aanvragen basissubsidie 2024 culturele instellingen nog mogelijk

Sinds dit jaar kunnen culturele instellingen in onze gemeente via de subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen gemeente Eemsdelta 2023 een basissubsidie aanvragen.

Volgens de regeling moeten aanvragen voor de basissubsidie vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft bij ons binnen zijn. We hebben gemerkt dat diverse culturele instellingen geen aanvraag voor 2024 hebben ingediend. Jammer, want als culturele instelling laat je hiermee een financiële ondersteuning misschien liggen. We leggen daarom graag uit hoe je hiervoor in aanmerking komt.

Wat is een basissubsidie en voor wie is het bedoeld?

Via de subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen gemeente Eemsdelta 2023 kunnen culturele instellingen 1  keer per jaar een basissubsidie aanvragen. Onder culturele instellingen verstaan we amateurkunstverenigingen zoals koren, zanggroepen, toneelverenigingen, fotografie- en schilderclubs maar ook musea, historische verenigingen en muziekverenigingen.

Met de basissubsidie kunnen culturele instellingen hun standaard activiteiten blijven uitvoeren. De subsidie kan 1  keer per jaar worden aangevraagd en is een vast bedrag per jaar. De hoogte daarvan is vastgelegd in de subsidieregeling:

Muziekverenigingen€ 2.000 maximaal plus € 50 extra subsidie per betalend lid
Historische verenigingen€ 500 maximaal
Amateurkunstverenigingen    € 500 maximaal

Musea en expositieruimten       

 

€ 2.500 maximaal tot 2 exposities/presentaties per jaar

€ 4.000 maximaal bij meer dan 2 exposities/presentaties per jaar

Hoe vraag je een basissubsidie aan?

Volgens de regeling moesten de aanvragen voor de basissubsidie 2024 vóór 1 september 2023 ingediend zijn. Omdat dit het eerste jaar is waarin we werken met een basissubsidie hebben we besloten de aanvraagtermijn voor één keer te verlengen. Zo willen we culturele instellingen die de subsidieregeling nog niet hebben aangevraagd, alsnog de mogelijkheid geven om een basissubsidie voor 2024 aan te vragen.

Aanvragen moeten voor woensdag 15 november 2023 bij ons binnen zijn.

Het aanvraagformulier en de subsidieregeling kun je opvragen via onze website.