Action verhuisd naar Oranjestraat Delfzijl

De nieuwe Actionwinkel in Delfzijl is op 5 februari officieel geopend. Wethouder Usmany knipte daarvoor een feestelijk lint door.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga verrichtte op zaterdag 5 februari 2022 met het doorknippen van een feestelijk lint de officiële opening van de Actionwinkel aan de Oranjestraat. Daarmee is de verhuizing vanuit de Nieuweweg voltooid.

Versterking winkelaanbod

De verhuizing van Action naar het centrum van Delfzijl zorgt voor een versterking van het winkelaanbod in het centrum. De winkel heeft een vloeroppervlak van 1000 m2, is voorzien van de nieuwste, frisse blauwwitte inrichting en heeft naast reguliere kassa’s ook vier zogenoemde zelfscankassa’s. De winkel heeft een betere indeling en is bovendien volledig ‘van het gas af’.

“Met deze verhuizing binnen Delfzijl maken het winkelend publiek én wijzelf een fantastische stap vooruit”, aldus Pieter Rozendaal, General Manager van Action Nederland. “De aansluiting op het andere winkelaanbod maakt het praktischer en gemakkelijker voor alle klanten.”

Wethouder Usmany-Dallinga: "Ik feliciteer Action van harte met deze prachtige nieuwe plek. In het hart van het winkelgebied van Delfzijl, dichtbij de parkeerplaatsen op Plein de Vennen en dichtbij het strand van Delfzijl. Ik ben er van overtuigd dat de aanwezigheid van Action ook voor andere winkels in het centrum een positieve uitstraling heeft."

Ontwikkeling programma Centrum Zuidoost

De gemeente kocht in juli 2021 het pand van Action aan de Nieuweweg. Deze locatie ligt in het plangebied van het programma Centrum Zuidoost. Met de verhuizing van de Actionwinkel is een volgende stap gezet in de realisatie van Centrum Zuidoost. De gemeente heeft plannen om op de oude locatie van de Actionwinkel aan de Nieuweweg appartementen te realiseren. De ontwikkeling hiervan is in volle gang en naar verwachting kunnen dit jaar de eerste beelden worden gepresenteerd.

Wethouder Usmany knipt lint door voor de opening van de Actionwinkel in Delfzijl.