Baggerwerkzaamheden in Delfzijl

Vanaf begin juli start aannemer Schilder Baggerwerken met het baggeren van vijvers en (hoofd)watergangen op een aantal locaties in Delfzijl. Baggeren wil zeggen dat het slib op de bodem van de vijvers en watergangen wordt verwijderd. Door een baggerschuifboot wordt het slib naar de kant geschoven. Daarna wordt het slib afgevoerd. Dit doet de aannemer in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest.

Verwijderen van slib is belangrijk

Slib wordt gevormd door bladeren en takjes die in het water vallen. Dit slib zorgt voor minder waterplanten en minder zuurstof in het water. Door het slib weg te halen, verbetert de bodem- en waterkwaliteit. Dat is goed voor de dieren en planten in de vijvers. Er ontstaat meer diepte waardoor oppervlaktewater minder snel opwarmt. Zo kan er ook minder snel blauwalg groeien. Vijvers zijn daarnaast belangrijk bij de afvoer van regenwater en moeten daarom diep genoeg zijn.

Baggerwerkzaamheden

Locaties en planning

In juli 2023 wordt gestart met het baggeren van de 'Biessumer Vijver'. Aansluitend wordt er gebaggerd in de watergangen Platentocht, Leesk en Tuikwerdermaar.

Kaart van Delfzijl met in rood aangegeven de vijvers waar wordt gebaggerd
Deze kaart van Delfzijl geeft de volgende locaties aan: 1. de Platentocht, 2. Biessumer vijver, 3. Leesk en 4. Tuikwerdermaar.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Caroline Schilder via c.schilder@jpschilder.nl.