Begroting 2021

De begroting 2021 is de eerste begroting van de nieuwe zelfstandige gemeente Eemsdelta. Onze gemeente heeft jaarlijks een begroting van ongeveer 240 miljoen euro. Waar besteden we dit aan? En welke inkomsten komen er binnen? Dat lees je in dit bericht.

Wat staat er in de begroting?

In de begroting van 2021 staat welke plannen de gemeente voor het jaar 2021 heeft. Ook staat erin hoe we dit gaan doen en wat het gaat kosten. 

Pakket aan bezuinigingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta presenteert voor ruim 11 miljoen euro ombuigingsvoorstellen. Die zijn nodig om tot een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 te komen. We bezuinigen nu voor de gehele raadsperiode. 

De hoofdpunten uit het coalitieakkoord blijven overeind:

  • we blijven met lef, ambitie en enthousiasme samen werken aan een toekomstbestendig en leefbare gemeente waarin iedereen meedoet
  • de nieuwe gemeente staat nog in de steigers
  • we investeren in de toekomst en bouwen samen verder aan onze nieuwe gemeente
  • we vragen aan iedereen een bijdrage
  • we willen dat onze inwoners er zo weinig mogelijk van merken
  • en we ontzien de meest kwetsbaren in de samenleving. 

Waar staat de begroting?

In de afbeelding hieronder zie je een samenvatting van de begroting van 2021. De complete begroting kun je lezen op de website van de gemeenteraad. Dit is de begroting zoals deze is aangeboden aan de raad. De voorstellen voor bezuinigingen staan in de begroting.

Ga naar de begroting op de website van de raad.

Een tabel van de begroting 2021 van de gemeente Eemsdelta. De inhoud van de tabel lees je hieronder.

Kun je de afbeelding niet lezen, bijvoorbeeld doordat je een schermlezer gebruikt? Lees dan hieronder de eenvoudige versie.

Begroting 2021 in één oogopslag

Inkomsten (bedragen x € 1.000)

Waar komt het geld vandaan?

Inkomsten uit het Rijk  
Gemeentefonds/ Algemene uitkering € 99.968
Overige Rijksbijdragen € 23.889
Subtotaal € 123.857
   
Andere inkomstenbronnen  
Grondopbrengsten en winstnemingen € 2.431
Aardbevingen de Baas € 60.410
Onttrekkingen aan reserves € 1.691
Overig € 18.970
Subtotaal € 83.502
   
Lokale heffingen  
Onroerende zaakbelasting (OZB) € 17.207
Rioolheffing € 5.179
Afvalstoffenheffing € 5.297
Toeristenbelasting € 137
Reclamebelasting € 140
Leges € 2.973
Overig € 833
Subtotaal € 31.766
Totaal € 239.125

Uitgaven (bedragen x € 1.000)

Waar gaat het geld naartoe?

Bestuur en ondersteuning € 6.912
Veiligheid € 15.628
Verkeer, vervoer en waterstaat € 8.933
Economie € 1.460
Onderwijs € 9.400
Sport, cultuur en recreatie € 13.771
Sociaal domein € 89.219
Volksgezondheid en milieu € 13.889
Volkshuisv., ruimt. ordening € 59.479
Algemene dekkingsmiddelen € 3.880
Overhead € 20.152
Totaal € 242.721

Gemeentelijke tarieven 2021

Hoeveel betaal ik in 2021?

Onroerende zaakbelasting (OZB) € 532,13
Rioolheffing € 237,--
Afvalstoffenheffing vm Appingedam € 279,60
Afvalstoffenheffing vm Delfzijl € 268,05
Afvalstoffenheffing vm Loppersum € 232,--

(de afvalstoffenheffing is nog niet geharmoniseerd en daarom zijn er nog 3 afzonderlijke tarieven in 2021)

Totaal vm Appingedam € 1.048,73
Totaal vm Delfzijl € 1.037,18
Totaal vm Loppersum € 1.001,13

Totaal (bedragen x € 1.000)

Totaal inkomsten € 239.125
Totaal uitgaven € 242.721
Resultaat -/- €3.597

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.