Besluit tijdelijk ontslag als raadslid aan mevrouw J. Volmer-Kuiper

Op verzoek van mevrouw J. Volmer-Kuiper heeft de voorzitter van de gemeenteraad van Eemsdelta haar tijdelijk ontslag verleend als lid van de gemeenteraad.

Het tijdelijk ontslag is verleend op grond van artikel X10 en X11 van de Kieswet. Een raadslid kan verzoeken om tijdelijk te worden ontslagen. Het wordt dan mogelijk om een tijdelijke opvolger te benoemen. 

Het tijdelijke ontslag gaat in op de dag na de bekendmaking van dit besluit en duurt 16 weken. Tijdens deze periode wordt een tijdelijke vervanger aangesteld. Daarna wordt mevrouw Volmer-Kuiper automatisch weer lid van de fractie en is de vervanger automatisch ontslagen.