Brede Welvaart Conferentie 2022

De gemeenten Heerlen, Amsterdam, Sluis, Eemsdelta en Stadsregio Parkstad Limburg organiseren de Brede Welvaart Conferentie. Vrijdag 13 mei 2022 gaan bestuurders, directeuren en professionals tijdens de conferentie in Heerlen met elkaar in gesprek over kansengelijkheid tussen regio’s en binnen stedelijke gebieden.

Lees hieronder het persbericht.

Brede Welvaart Conferentie

Op 13 mei a.s. organiseren de burgemeesters van de stedenbandgemeenten Roel Wever (Heerlen), Femke Halsema (Amsterdam), Marga Vermue (Sluis) en Ben Visser (Eemsdelta) samen met de Stadsregio Parkstad Limburg de Brede Welvaart Conferentie. Bestuurders, directeuren en professionals gaan tijdens de conferentie met elkaar in gesprek over kansengelijkheid tussen regio’s en binnen stedelijke gebieden. Ze zoeken antwoorden op de vraag hoe de huidige groeiende ongelijkheid verminderd kan worden en hoe hierin vanuit eigen regionale en lokale signatuur het verschil gemaakt kan worden. De Brede Welvaart Conferentie vindt plaats op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Er is sprake van een groeiende tweedeling tussen een bovenlaag van mensen die zich uitstekend kunnen redden en een groep die stelselmatig tekortkomt en die zich onbegrepen en erkend voelt door de politiek. Veel gemeenten kennen wijken waar onevenredig veel inwoners kampen met werkloosheid, schulden, criminaliteit en kansenongelijkheid in onderwijs en gezondheid.

Burgemeester Halsema van Amsterdam: “Iedereen moet recht hebben op dezelfde kansen en een goed en betekenisvol leven, ongeacht waar je wieg staat!”. Roel Wever, burgemeester van Heerlen en tevens voorzitter van de Stadsregio Parkstad Limburg onderschrijft dit: “Ik ben burgemeester van álle inwoners van Heerlen. Daarom kan, en wil, ik mijn ogen niet sluiten voor mensen die buiten hun schuld niet meedoen en te weinig delen in de welvaart. Als we door aandacht te vragen en krijgen voor brede welvaart hier een halt toe kunnen roepen, profiteert de hele maatschappij hiervan”. Ben Visser, burgemeester van Eemsdelta: “Het is goed dat we in Nederland als samenleving naar elkaar omkijken en welvaart met elkaar delen. Overheden kunnen het verschil maken bij hun inzet voor kansengelijkheid.”

Programma

Als keynote-sprekers staan tijdens het plenaire deel van de conferentie, naast de vier burgemeesters, onder meer de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Hans Mommaas; hoogleraar Bestuurskunde Caspar van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen; onderzoeker en publicist Josse de Voogd en voormalig PvdA partijleider Lodewijk Asscher op het podium. Deze laatste is tevens de moderator. Otto Raspe, hoofd RaboResearch Regio’s en directeur Victor Everhardt van Platform31 zijn nauw betrokken bij inhoudelijke thema sessies van het middagprogramma.

Van nationaal beleid naar gebiedsgerichte inzet

Sinds 2010 hebben de gemeenten Heerlen, Amsterdam, Sluis en Eemsdelta een stedenband. Toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard Van der Laan nam destijds het initiatief tot deze stedenband omdat hij ‘als hoofdstad’ verantwoordelijkheid wilde nemen voor krimpsteden. Hij trok daarmee zijn lijn als Minister voor Wonen, Wijken en Integratie door wat betreft de agendering van herverdeling van welvaart van regio’s. Het huidige Rijksbeleid, waarin via onder meer het Volkshuisvestingsfonds en de Regio Deals bijzondere aandacht is voor de 13 krimp- en grensregio’s en 16 aangewezen stedelijke vernieuwingsgebieden, is hiervan het verlengde.

De algemene inzet om de groeiende tweedeling in deze gebieden te keren ten gunste van brede welvaart voor iedereen vraagt om specifiek en op de lokale en regionale situatie toegesneden beleid met een daarbij passende uitvoering op maat. Daarvoor is het nodig dat kennis en good-practices gedeeld worden en wordt onderzocht hoe bestaande of nieuw te ontwikkelen instrumenten zoals onder meer Regio Deals en Manifestwijken effectief ingezet kunnen worden.

Burgemeester Marga Vermue van gemeente Sluis is er duidelijk over: “Tweederangs burgers bestaan niet. Als we het daarover eens zijn staat niets ons in de weg om als rijksoverheid, gemeenten en provincies samen verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen vergelijkbare kansen op een gezond leven, bestaanszekerheid en welzijn heeft.”

Registratie gesloten

Je kunt je niet meer aanmelden, omdat het programma is volgeboekt. Heb je vragen? Mail dan naar bredewelvaart@parkstad-limburg.nl.

Het is bijna zover. Brede Welvaart Conferentie 13 mei 2022.