Burgemeester Gerard Beukema

Burgemeester Beukema is waarnemend burgemeester.

Over Gerard Beukema

 • 2015-2020 waarnemend burgemeester in gemeente Delfzijl
 • sinds 2021 waarnemend burgemeester in gemeente Eemsdelta
 • woont in Saaksum
Portretfoto burgemeester Gerard Beukema

Taken

 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden en regionale samenwerking
 • Klantencontact
 • Voorlichting, communicatie en representatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatieveiligheid en privacy

Is de burgemeester afwezig? Dan vervangt wethouder Annalies Usmany-Dallinga hem.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stuurgroep Industrie Aardbevingsgebied (onbezoldigd)
 • Voorzitter Commissie Verdeling Middelen Agrarisch Natuurbeheer (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade van de twaalf provincies¬†(vacatieregeling, onbezoldigd)

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de burgemeester? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.