Centraal stembureau

Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 9 oktober 2020.

Op vrijdag 9 oktober 2020 om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in het gemeentehuis over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • de kandidaten op de lijsten
  • de lijstaanduiding
  • het nummeren van de kandidatenlijsten

In de wet Arhi (Wet algemene regels herindeling) is geregeld dat zittende partijen in de gemeenteraad van de organiserende gemeente, in dit geval de gemeente Delfzijl, op basis van het aantal behaalde stemmen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing een voorkeursnummer ontvangen.

Alle overige partijen ontvangen een nummer op basis van loting. Als zittende partijen een geheel nieuwe partij oprichten en nieuwe statuten laten vastleggen bij de notaris, wordt deze nieuwe groepering als een niet zittende partij beschouwd en krijgt dan ook geen voorkeursnummer.