College vestigt voorkeursrecht op panden Oude Schans in Delfzijl

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op acht percelen aan de Oude Schans in Delfzijl.

Lees het persbericht hieronder:

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op acht percelen aan de Oude Schans in Delfzijl. Daarmee kan de gemeente regie houden op toekomstige ontwikkelingen in het gebied Markstraat/Oude Schans. Vestiging van de Wvg betekent dat, als de grondeigenaar de grond wil verkopen, hij verplicht is dit aan de gemeente te melden en de grond eerst moet aanbieden aan de gemeente.

Regie op toekomstige ontwikkelingen

Het cluster van panden aan de zuidzijde van de Oude Schans vormt een kwetsbaar gebied in het centrum van Delfzijl. Het is niet haalbaar om de panden in dit deel van het centrum in de centrumaanpak te verbeteren. In het kader van het verbeteren van het gebied Marktstraat/Oude Schans overweegt de gemeente dit gebied een andere bestemming te geven. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "Met de vestiging van het voorkeursrecht kan de gemeente een actieve en regisserende rol spelen om dit deel van het centrum te verbeteren. Zonder voorkeursrecht is er een kans dat er grondtransacties plaatsvinden waardoor we de regie kwijtraken. Onze inschatting is dat grondtransacties in dit gebied ook kunnen leiden tot prijsopdrijving van de gronden in dat gebied. Ongewenste vervreemdingen kunnen we met het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten tegengaan."