Compensatieregelingen belastingen

Algemeen

Sommige belastingregels zijn na de herindeling veranderd. In een aantal situaties kun je een vergoeding krijgen.

Waarom een vergoeding en voor wie?

De vroegere gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hadden verschillende belastingregels. Sinds 1 januari 2021 zijn de gemeenten samengevoegd tot gemeente Eemsdelta. Ook de meeste belastingregels zijn samengevoegd. Hierdoor krijgen sommige inwoners en ondernemers van onze gemeente vanaf 2021 een hogere belastingaanslag. De gemeenteraad heeft besloten om voor deze situaties een vergoeding te geven. Dit heet compensatie. 

De compensatie wordt ieder jaar iets lager. In 2024 is het laatste jaar waarin we de vergoeding geven.

Dorps- en buurthuizen en sportverenigingen kunnen een vergoeding voor de onroerendezaakbeslasting (OZB) aanvragen. Meer informatie lees je op de volgende pagina's:

Compensatie rioolheffing Loppersum

Dit heet de nadeelcompensatieregeling rioolheffing Loppersum. Je komt in aanmerking als:

  • je in de vroegere gemeente Loppersum woont of een gebouw gebruikt
  • je in 2020 geen aanslag rioolheffing kreeg en in 2021 wel
  • het adres in 2020 hetzelfde was als in 2021

De compensatie is een vast bedrag:

Compensatie rioolheffing Loppersum
Jaar WOZ-waarde lager dan € 30.000 WOZ-waarde € 30.000 of hoger
2022 € 45,00 € 142,20
2023 € 30,00 € 94,80
2024 € 15,00 € 47,40

Compensatie OZB niet-woning

Dit heet de nadeelcompensatieregeling OZB niet-woningen. Je komt in aanmerking als:

  • je OZB betaalt voor een gebouw dat geen woning is
  • je in 2020 ook voor dit gebouw OZB betaalde
  • de OZB in 2021 meer dan € 100 hoger is dan in 2020

We berekenen de compensatie met een percentage. Hierbij gaan we uit van het verschil tussen de OZB van 2021 en de OZB van 2020. Over de eerste € 100 krijg je geen compensatie. De percentages zijn:

Compensatie OZB niet-woningen
Jaar Percentage
2022 60%
2023 40%
2024 20%

Het maximumbedrag van de vergoeding is € 1.500 per aanslag per jaar.

Je kunt zelf uitrekenen hoeveel compensatie je krijgt. Hieronder staat een voorbeeld.

Voorbeeld

Voorbeeldberekening compensatie OZB niet-woning
Omschrijving Bedrag

Aanslag OZB 2021:

€ 2.500

Aanslag OZB 2020:

€ 1.000

Verschil:

€ 1.500

Aftrek:
(over de eerste € 100 krijg je geen compensatie)

€ 100

Bedrag waar het percentage op wordt gebaseerd:

€ 1.400

In 2022 krijg je 60% over € 1.400 terug:

€ 840

Hoe krijg je de compensatie?

Je ziet de compensaties niet op je aanslag. Wij maken de compensatie na de bezwaartermijn over op het banknummer dat wij van je hebben. De bezwaartermijn loopt tot 6 weken na de dagtekening die in de brief staat. Je moet de aanslag dus wel eerst helemaal betalen.

Heb je vragen?

Stel dan je vraag via het formulier belastingvraag stellen. Je kunt ons ook bellen of mailen. We helpen je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.