Contractering Wmo 2022

Levert jouw organisatie Wmo-diensten aan inwoners van de gemeenten Eemsdelta of Het Hogeland? Of ben je van plan deze diensten te gaan leveren? Dan krijg je te maken met een formeel inkooptraject en contractering. Het gaat in dit geval om de producten Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf.

De procedure

De gemeente sluit in 2022 nieuwe contracten met Wmo-dienstverleners. Hiervoor volgen we een officieel inkooptraject. Dat bestaat uit een aantal stappen.

Stappen in de procedure

Deze gesprekken zijn al geweest.

Door deze gesprekken hebben we informatie gekregen voor de beschrijving van alle producten, de eisen aan personeel en vrijwilligers en andere eisen.

Met de marktconsultatie willen we input en informatie uit de markt ophalen. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de procedure verhogen. Voor alle documenten die bij de marktconsultatie horen, maakt de gemeente gebruik van Tenderned.

Let op: meedoen aan de marktconsultatie kan niet meer. Dit kon tot 23 november 2020.

De gemeente weegt allerlei onderdelen mee om een beeld te krijgen over passende tarieven. Zorgaanbieders kunnen hun mening geven over hoe wij deze tarieven hebben bepaald.

Wij hebben via e-mail de bij ons bekende zorgaanbieders gevraagd om te reageren. Heb je geen mail ontvangen? Vraag de documenten dan op via ContracteringEemsdelta-Hogeland@eemsdelta.nl.

Let op: meedoen aan de tariefsoriëntatie kan niet meer. Dit kon tot 12 februari 2021 om 23,59 uur.

De contracteringsprocedure liep tot juni 2021. Alle informatie en de bijbehorende documenten stonden op Negometrix. 

Let op: meedoen aan de contracteringsprocedure kan niet meer. Dit kon tot 11 juni 2021 om 12.00 uur.

Heeft jouw organisatie het contracteringsprocedure gegund gekregen? Dan sluit de gemeente een contract met de organisatie af.

Heb je vragen over de procedure? 

Mail dan naar ContracteringEemsdelta-Hogeland@eemsdelta.nl. We helpen je graag verder.