Corona maatregelen

Veilig stemmen doen we samen.

Bij de verkiezingen gelden de coronamaatregelen die nu van toepassing zijn. Dat betekent dat de bekende maatregelen ook in de stemlokalen gelden, zoals:

  • 1,5 meter afstand houden.
  • hygiëne maatregelen (vaak handen wassen en niezen en hoesten in je elleboog).

Daarnaast zorgen wij ervoor dat we volgens de RIVM richtlijnen kuchschermen plaatsen en de stemhokjes regelmatig schoonmaken. Ook is er een apart stembureaulid aanwezig die kijkt of het niet te druk wordt en waar nodig vraagt om de regels op te volgen.

Veilig stemmen doen we samen

  • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
  • Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan blijven alle huisgenoten thuis.

Om wel je stem uit te brengen kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Meer informatie hierover vind je achterop je stempas. 

Samen zorgen we er voor dat we op een veilige manier kunnen stemmen.