Definitieve uitslag 20 november 2020

De uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing wordt vastgesteld door het hoofd- en centraal stembureau in een openbare zitting.

Deze zitting is op vrijdag 20 november 2020 om 10.00 uur in het gemeentehuis in Delfzijl.