Diftar 2023: veelgestelde vragen

Vanaf 1 januari 2023 voert Eemsdelta Diftar in. Op deze manier willen we samen de hoeveelheid restafval verminderen. Alles wat je erover moet weten, lees je op deze pagina.

Wat is Diftar?

Diftar is de afkorting van het afvalsysteem dat gemeente Eemsdelta vanaf 1 januari 2023 invoert: gedifferentieerde tariefstelling. Dat betekent dat je voor jouw huishoudelijk afval verschillende bedragen betaalt: 

  • een vast bedrag per jaar (het vastrecht)
  • per kilo restafval
  • per keer dat de grijze container wordt geleegd.

Waarom voeren we Diftar in?

Er zit nog steeds veel afval in de grijze container (PMD/overig afval) wat daar niet in hoort. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E), flessenglas, textiel, papier en afval dat naar de milieustraat moet. In de voormalige gemeente Loppersum werken we al een paar jaar met het systeem Diftar. In Appingedam en Delfzijl gebruiken we een ander systeem. We zien dat de hoeveelheid ingezameld restafval in Loppersum veel lager is dan in Appingedam en Delfzijl. Dat is een belangrijke reden om voor heel Eemsdelta Diftar in te voeren. 

De genoemde bedragen zijn nog niet definitief

De gemeenteraad besluit in de raadsvergadering van 21 december 2022 over alle bedragen voor 2023. De bedragen die je op deze pagina leest kunnen dus nog veranderen.

Veelgestelde vragen

Lees hieronder de meest gestelde vragen over de nieuwe manier van afval inzamelen. 

Veelgestelde vragen

Voor de inzameling van huishoudelijk afval betaal je een bedrag aan de gemeente. Dat bedrag bestaat vanaf 2023 uit 3 delen:

Omschrijving

Bedrag 2023
Laagbouw

Bedrag 2023 Hoogbouw

vast bedrag per jaar:

€188,55*

€277,15*

elke keer dat je de grijze container laat legen:

€ 1,35* (240 liter container) & €1,00* (180 liter container)

€0,00*

elke kilo restafval:

€ 0,22*

€0,00*

* De gemeenteraad stelt de tarieven eind december 2022 definitief vast.

Je kunt je grijze, groene en papiercontainer na de invoering van Diftar blijven gebruiken. Inwoners van de voormalige gemeente Loppersum krijgen per juli 2023 een minicontainer voor papier.

Voor huishoudens in de hoogbouw verandert er tot 2025 nog weinig. Voor de invoering van Diftar moeten namelijk alle verzamelcontainers worden aangepast en dat kost tijd. Wel zullen er al zoveel mogelijk groene verzamelcontainers geplaatst worden. Zo krijgen ook flatbewoners de gelegenheid hun afval beter te scheiden.

In 2023 wordt het vastrecht in rekening gebracht. Je krijgt begin 2024 een factuur met de gemaakte kosten voor het aantal legingen en aantal aangeboden kilogrammen restafval in 2023. Hierop staat ook het vastrecht van 2024. Om inzicht in jouw gemaakte kosten te krijgen, kun je via de website of de afvalapp opvragen hoeveel afval je per keer hebt aangeboden.

In de gemeente Eemsdelta zamelen we plastic niet apart in met zakken of een extra minicontainer. Al het afval van de grijze container (PMD/overig afval) gaat naar de scheidingsfabriek van afvalverwerker Omrin. Een machine haalt daar plastic, metalen en drankenkartons (PMD's) uit het afval. Nadat ze gescheiden zijn, worden ze gebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten.

Op de website van Omrin lees je meer informatie over nascheiding.

De inzamelauto weegt de grijze container (PMD/overig afval), voor en na de container is geleegd, daarna wordt de container teruggeplaatst op de straat. De weeginstallatie weegt het nettogewicht van het afval in de grijze container. Zo betaal je alleen voor het afval dat je in de grijze container hebt gegooid. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt.

Vanaf januari krijg je via deze website inzicht in hoeveel afval je per keer hebt aangeboden in de grijze container.

Eind januari kun je dit ook via de Omrin Afvalapp bekijken. In januari geven wij hier meer informatie over.

Veel afval is alleen geschikt voor hergebruik of recycling als het apart wordt ingezameld. Bovendien heb je met afval scheiden invloed op je afvalkosten.

Dat staat in de scheidingswijzer.

Van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten wordt compost gemaakt. Maar dan moet je het wel in de groene (GFT+E) container doen. Je kunt een extra groene container aanvragen, hiervoor betaal je naar verwachting een vast tarief van €46,80* per jaar.

*de gemeenteraad stelt de tarieven in december 2022 definitief vast.
 

Tuinafval hoort niet in de grijze container. Heb je teveel tuinafval voor je groene (GFT+E) container? Dan kun je de rest gratis naar de milieustraat in Farmsum of Usquert brengen. 

Om je te helpen met het scheiden van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E), is er het keukenemmertje. Dit emmertje is gemaakt uit plastic afval dat door Omrin is opgehaald. Het keukenemmertje is geschikt als afvalbakje op het aanrecht. In het keukenemmertje gaat bijna 3 liter afval en het heeft een deksel om geurtjes tegen te gaan. Je vraagt vanaf 1 januari 2023 het keukenemmertje gratis aan via eemsdelta.nl/afval.

Het legen van de papiercontainer is gratis. Heb je nog geen papiercontainer? Dan kun je het papier gebundeld of in dozen aanbieden.

Ja, dat kan. In december informeren we alle inwoners over het containerslot en de kosten daarvan. Vanaf 1 januari 2023 kun je een containerslot aanvragen. Met een containerslot voorkom je dat anderen afval in jouw container stoppen.

Op verschillende locaties in de gemeente Eemsdelta komen verzamelcontainers voor gebruikte luiers te staan. Hier kun je gratis de luiers in doen. Meer informatie over de locaties van de verzamelcontainers volgt in januari 2023. 

Bij gemeenten die Diftar hebben ingevoerd, blijkt in het begin meer zwerfafval te ontstaan. Na een paar maanden neemt dat weer af tot het 'oude' niveau. Wij geven hier extra aandacht aan in de vorm van meer toezicht.

Ja, alle huishoudens van de gemeente Eemsdelta mogen straks 3 keer per jaar gratis hun grofvuil brengen naar de milieustraat in Farmsum of Usquert. In december 2022 informeren we je over de spelregels hiervoor. 

Onder medisch afval verstaan we: incontinentiemateriaal, stomamateriaal, dialysemateriaal of vocht-/infuuszakken. Dit afval kan gewoon in de grijze container.

Eemsdelta heeft hiervoor een regeling: je kunt 50% korting krijgen op het totaal aangeboden kilo's restafval. Vanaf begin januari kun je deze compensatie voor medisch afval aanvragen via een formulier op de website.

Heb je andere vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.