Eemsdelta krijgt 18,5 miljoen voor woningverbetering

De gemeente Eemsdelta krijgt 18,5 miljoen euro van het ministerie van BZK. Met dit geld kunnen ongeveer 800 particuliere woningen verbeterd worden. Dat is goed voor de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de gemeente Eemsdelta een bijdrage van 18,5 miljoen euro toegekend voor het verbeteren van de particuliere woningvoorraad. Met dit bedrag kunnen ongeveer 800 woningen verbeterd worden.

Volkshuisvestingsfonds

Het ministerie van BZK heeft voor alle gemeenten en regio's via het Volkshuisvestingsfonds eenmalig € 450 miljoen beschikbaar gesteld. Het fonds is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden te verbeteren. Het fonds sluit aan op de klimaatdoelen, het verbeteren van de woonomgeving en moet zorgen voor een lagere energierekening. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is zeer verheugd dat de aanvraag van de gemeente volledig is toegekend. "In een kort tijdsbestek is het ons dankzij een goede samenwerking met onze woningcorporaties, KAW, provincie en het ministerie van BZK gelukt een aanvraag in te dienen. Een aanvraag die laat zien dat we voor een omvangrijke opgave staan in onze gemeente. Dat het fonds voorziet in de behoefte blijkt onder andere uit het feit dat het fonds fors is overvraagd. Dit vraagt om vervolggesprekken met het ministerie van BZK, om het structureel op de agenda te krijgen."

Plan van Aanpak

In de gemeente Eemsdelta komt op basis van de voorwaarden een deel van de particuliere woningvoorraad in aanmerking voor verbetering. Het gaat om woningen die dringend verbetering behoeven op het gebied van onderhoud, energieverbruik en woonkwaliteit. Ongeveer de helft van deze woningen wordt aangepakt in het kader van het versterkingsprogramma. Een groot deel van de particuliere woningen blijft echter achter bij deze verbetering. Die aansluiting is niet alleen technisch maar ook sociaalmaatschappelijk van belang. Om de vicieuze cirkel te doorbreken is een aanvraag ingediend om met circa 800 woningen in de meest urgente gebieden in onze gemeente een start te maken.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "De komende periode gaan we samen met onze partners een plan van aanpak maken. De begeleiding en ondersteuning van de particuliere woningbezitter vormt hierbij het vertrekpunt. Samen maken we hun woning toekomstbestendig en verlagen we de energierekening. Ik vind het zeer belangrijk dat we hier gezamenlijk in optrekken."

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.

Opgestapelde euromunten