Eemsdelta zegt contract met Zorgboerderij op

Als gemeente hebben wij het contract met Zorgboerderij Oldenbosch per 5 februari 2023 opgezegd. Dit komt doordat de Zorgboerderij zich niet heeft gehouden aan bepaalde afspraken in het contract. Dat blijkt uit een onderzoek van de toezichthouder Wmo.

Wethouder Meindert Joostens: "In september 2022 hebben we het onderzoek naar Zorgboerderij Oldenbosch ontvangen van de toezichthouder Wmo. Uit dat onderzoek bleek dat de Zorgboerderij op een aantal punten uit het contract niet voldeed aan de afspraken. We hebben toen Zorgboerderij Oldenbosch drie maanden de tijd gegeven om te voldoen aan de afspraken". 

In januari 2023 heeft het college van B en W het eindrapport ontvangen van de toezichthouder Wmo. "Daaruit blijkt dat nog steeds op meerdere punten niet aan de afspraken wordt voldaan. Dit doet geen recht aan het belang van de cliënten voor goede ondersteuning. Daarom hebben we besloten het contract met Zorgboerderij Oldenbosch per 5 februari 2023 te ontbinden", aldus Meindert Joostens.

Wij dragen aan de Zorgboerderij op om de huidige Wmo-cliënten aan een andere aanbieder over te dragen, waarmee wij als gemeente een contract hebben. We zien er op toe dat deze overdracht goed verloopt.

Logo gemeente Eemsdelta